متن کامل خبر


 
رئیس شورای نظارت دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها منصوب شد

خلاصه خبر: با حکم رئیس دانشگاه، دکتر محمد اقدسی به عنوان رییس شورای نظارت دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها منصوب شد.

با حکم رئیس دانشگاه، دکتر محمد اقدسی به عنوان رییس شورای نظارت دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها منصوب شد.
در بخشی از این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: " به استناد بند 1 و 3 ماده 3 آیین نامه شورای نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشگاهها ، به عنوان رئیس و عضو شورای نظارت دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها منصوب می شوید
امید است با اتکال به خداوند متعال و بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه در جهت توسعه و ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشکده و انجام وظایف تعیین شده موفق و مؤید باشید".
گفتنی است دکتر محمد اقدسی دانشیار گروه مدیریت سیستم و بهره وری دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها می باشد.

6 آذر 1395 / تعداد نمایش : 1339