متن کامل خبر


 
امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگردی

خلاصه خبر: دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگردی به منظور ایجاد و توسعه همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.

دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگردی به منظور ایجاد و توسعه همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.
دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در راستای شناسایی و بهره برداری از ظرفیت های علمی و تحقیقاتی موجود در کشور برای توسعه امر پژوهش و تولید علم و تقویت ارتباط بین نهاد ها و مؤسسات علمی و پژوهشی و استفاده از ظرفیت ها و امکانات یکدیگر، که موجب تسریع در روند دستیابی به اهداف علمی، فرهنگی و آموزشی کشور خواهد شد، تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.
گفتنی است تفاهم نامه همکاری دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگردی در 8 ماده و یک تبصره تنظیم و مدت اعتبار آن از زمان امضاء پنج سال تعيين گردید.

11 مهر 1395 / تعداد نمایش : 1178