متن کامل خبر


 
انتصاب اعضای کمیته راهبری طرح تحول دانشگاه

خلاصه خبر: از سوی دکتر محمد تقی احمدی رئیس دانشگاه، اعضای کمیته راهبری ( کمیته هدایت اجرایی برنامه) طرح تحول و مدیران واحد PMO منصوب شدند.

از سوی دکتر محمد تقی احمدی رئیس دانشگاه، اعضای کمیته راهبری ( کمیته هدایت اجرایی برنامه) طرح تحول و مدیران واحد PMO منصوب شدند.
بر این اساس دکتر سعید مینایی به عنوان قائم مقام رئیس دانشگاه در امور طرح راهبردی و نایب رئیس کمیته، دکتر امیر البدوی به عنوان مدیر دفتر PMO مرکزی، دکتر علی جعفریان دهکردی به عنوان مدیر اجرایی برنامه تحول راهبردی در حوزه پژوهش (واحد PMO )، دکتر احسان نیک بخش به عنوان مدیر اجرایی طرح تحول راهبردی در حوزه آموزش (واحد PMO )، دکتر محمد علی رستگار به عنوان مدیر اجرایی برنامه تحول راهبردی در حوزه دانشجویی (واحد PMO )، دکتر شهروز شریعتی به عنوان مدیر اجرایی برنامه تحول راهبردی در حوزه فرهنگی و اجتماعی (واحد PMO )، رسول اندایش به عنوان مدیر اجرایی برنامه تحول راهبردی در حوزه پشتیبانی و منابع انسانی (واحد PMO )، دکتر جواد حاتمی به عنوان عضو کمیته راهبری طرح تحول، دکتر محمد رضا کلباسی به عنوان عضو کمیته راهبری طرح تحول، محمد حسن نصرتی به عنوان عضو کمیته راهبری طرح تحول و مهندس حسین مرادی به عنوان عضو کمیته راهبری طرح تحول منصوب شدند.
با توجه به اهمیت اجرای طرح تحول راهبردی، دکتر محمد تقی احمدی ریاست کمیته راهبری طرح تحول را بر عهده دارد.
 

7 مهر 1395 / تعداد نمایش : 1790