متن کامل خبر


 
روند پيشبرد طرح برنامه تحول راهبردي در نشست شورای دانشگاه بررسي شد

خلاصه خبر: در نشست شوراي دانشگاه كه پانزدهم شهريور ماه در سالن شوراي دانشگاه برگزار شد، بر لزوم ارزيابي و پايش دائمي طرح تحول راهبردي دانشگاه تاكيد شد.

در نشست شوراي دانشگاه كه پانزدهم شهريور ماه در سالن شوراي دانشگاه برگزار شد، بر لزوم ارزيابي و پايش دائمي طرح تحول راهبردي دانشگاه تاكيد شد.
دكتر مينايي مدیر دفتر گسترش، ارزیابی و بازنگری و نائب رييس كميته اجرايي راهبري برنامه تحول راهبردي دانشگاه به ارائه گزارشي از پیشبرد برنامه تحول راهبردی در دانشگاه پرداخت.
وي اظهار داشت: ما از اواخر شهريور ماه قدم اصلي را براي اجراي طرح تحول راهبردي دانشگاه برخواهيم داشت و كارگاهي نيز براي عوامل اجرايي اين طرح برگزار مي شود.
وي افزود: طرح راهبردي، برنامه 5 ساله اجرايي و10 ساله بايد افق فعاليت هاي كليدي دانشگاه را ترسيم مي كند. بر اساس اين طرح دانشگاه طي يك دوره 5 تا 10 ساله بايد به تراز دانشگاههاي برتر جهاني از نظر خروجي علم و فناوري برسد كه در بخش هاي پشتيباني، منابع پايدار اقتصادي، پژوهش ،‌آموزش و ... 37 روال پیش بینی شده است كه اين روال ها بايد در ساختار دانشگاه جاري شود. بدين منظور اين روال ها به صورت بسته هاي يك ترمي (‌18 هفته اي) از سوي مديريت اجرايي طرح راهبردي تعريف مي شود كه هر سال چند روال بايد در دانشگاه نهادينه شود.
دكتر مينايي همچنين به اركان اجرايي طرح تحول راهبردي و و وظايف و اختيارات آنان اشاره كرد.
در ادامه اعضاي شورا در خصوص مسائلي از جمله اطلاع رساني، ‌تبيين و توجيه طرح تحول راهبردي در دانشگاه،‌ برگزاري جلسات توجيهي عمومي براي بدنه دانشگاه،‌ برگزاري كارگاههاي تخصصي براي كارمندان،‌ لزوم داشتن رويه واحد در اجراي طرح تحول راهبردي و اعتماد به مديريت ها،‌ تفويض اختيارات و داشتن استقلال لازم دانشكده در زمينه اجراي طرح تحول راهبردي مطالبي را عنوان كردند.
رييس دانشگاه نيز در پايان تاكيد كرد: شاخص اندازه گيري ميزان پيشرفت طرح تحول راهبردي طراحي شده است كه بايد به صورت مرتب اين شاخص ها پايش شود و ارزيابي و پايش دائمي، بخش مهم و بلامنازع طرح راهبردي دانشگاه است.

20 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 1189