متن کامل خبر


 
ابلاغ شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور در سال 95

خلاصه خبر: شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور در سال 95 از سوی سازمان امور دانشجویان به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ابلاغ شد.

شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور در سال 95 از سوی سازمان امور دانشجویان به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ابلاغ شد.
این شیوه نامه با هدف واگذاری اختیارات حوزه ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مؤسسات و تشویق دانشجویان دکتری داخل به توسعه فعالیت های علمی و پژوهشی و با استناد به آئین نامه فرصت پژوهشی کوتاه مدت برای دانشجویان دکتری داخل تهیه شده است.
دانشگاه ها و مؤسسات می توانند طبق این شیوه نامه تعداد مشخصی از متقاضیان واجد شرایط خود را انتخاب و به فرصت تحقیقاتی در داخل یا خارج از کشور اعزام کنند. سهمیه مؤسسات همه ساله بر اساس نیازهای کشور و منابع موجود، طبق مصوبات شورای مرکزی بورس تعیین و از سوی اداره کل بورس به مؤسسات ابلاغ می شود.
گفتنی است این شیوه نامه مشتمل بر 5 ماده و 15 تبصره در تاریخ 26 خردادماه سالجاری به تصویب شورای مرکزی بورس رسید و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است.

15 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 1740