متن کامل خبر


 
همایش ملی «جنگل حرا، انسان و آینده» در قشم برگزار شد

خلاصه خبر: همایش ملی «جنگل حرا، انسان و آینده» با همکاری دانشگاه تربیت مدرس و با هدف دستیابی به آخرین دستاوردهای علمی و عملی در خصوص این ذخیره گاه زیست کره یکم و دوم شهریور ماه جاری درقشم برگزار شد.

همایش ملی «جنگل حرا، انسان و آینده» با همکاری دانشگاه تربیت مدرس و با هدف دستیابی به آخرین دستاوردهای علمی و عملی در خصوص این ذخیره گاه زیست کره یکم و دوم شهریور ماه جاری درقشم برگزار شد.
همایش ملی «جنگل حرا، انسان وآینده» حول سه محور اصلی تبیین اهمیت و ارزش های اکوسیستمی حرا به عنوان ذخیره گاه زیست کره، مدیریت بهینه و افزایش تعامل و هماهنگی بین دستگاه های مرتبط با این حوزه همچون حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و ژئوپارک و در نهایت جلب حداکثری مشارکت جامعه محلی و با همکاری دانشگاه های تربیت مدرس، تهران و هرمزگان برگزار شد.
در این همایش که در دو پنل عملی و یک پنل مدیریتی برگزار گردید، اساتید دانشگاه های مذکور و کارشناسان دستگاه های اجرایی مرتبط آخرین دستاوردها و یافته های علمی و عملی خود در خصوص جنگل های حرا را ارایه کردند.
گفتنی است در این همایش از چهار گروه شامل سازمان های مردم نهاد، جوامع محلی و کسانی که در حوزه های علمی و اجرایی دستاوردهای قابل توجهی در این حوزه داشته اند، تجلیل شد.

6 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 1160