متن کامل خبر


 
انتصاب دکتر مهرداد کوکبی و دکتر بیژن رنجبر در هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی مالک اشتر

خلاصه خبر:

با حکم دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر مهرداد کوکبی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی و دکتر بیژن رنجبر عضو هیات علمی دانشکده علوم زیستی به عضویت هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی مالک اشتر منصوب شدند .
در بخشی از این احکام آمده است: "در اجرای بند 3 ماده 5 مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات و وظایف هیأت ممیزه مؤسسه و نظر به مراتب دانش و تجارب ارزنده جنابعالی برای مدت دو سال به عضویت دانشگاه صنعتی مالک اشتر منصوب می شوید ".

30 مرداد 1395 / تعداد نمایش : 2715