متن کامل خبر


 
از ابتدای مهرماه خدمات آزمایشگاه مجازی از طریق سامانه خاتم ارائه می شود

خلاصه خبر: در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه که روز شنبه نوزدهم تیرماه با حضور معاون، مدیران و مسئولین پژوهشی دانشگاه برگزار شد، مقرر گردید از ابتدای مهرماه ارائه خدمات آزمایشگاه مجازی از طریق سامانه خاتم انجام شود.

در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه که روز شنبه نوزدهم تیرماه با حضور معاون، مدیران و مسئولین پژوهشی دانشگاه برگزار شد، مقرر گردید از ابتدای مهرماه ارائه خدمات آزمایشگاه مجازی از طریق سامانه خاتم انجام شود.
در ابتدای این نشست دکتر سید سعید حسینی به معرفی سامانه ارائه خدمات آزمایشگاه مجازی پرداخت و گفت: با توجه به اینکه تاکنون تعداد محدودی از آزمایشگاه ها اطلاعات خود را در سامانه ثبت نموده اند، بنا به توصیه دکتر فتح الهی مقرر شد سایر دانشکده ها نیز اقدام و از ابتدای مهرماه ارائه خدمات در قالب همین سامانه که به سامانه خاتم (khatam.modares.ac.ir) تغییر نام داده است، انجام شود.
در این جلسه ی شورای پژوهشی دانشگاه مقرر گردید، دکتر طاهری نساج معاون پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی به عنوان نماینده شورای پژوهشی دانشگاه در کمیسیون برنامه ریزی جامع آموزشی معرفی شود.
در ادامه این نشست، دکتر سمنانیان در خصوص چگونگی شکل گیری و توسعه بنیاد ملی علم آمریکا و اینکه چگونه تجربیات این بنیاد می تواند به تعالی پژوهش دانشگاه کمک کند به ارائه سخنرانی پرداخت. دکتر شریفی کیا نیز در بخش دیگری از این جلسه در خصوص مالیات طرح های پژوهشی نکات مهمی را مطرح کرد.

2 مرداد 1395 / تعداد نمایش : 1324