متن کامل خبر


 
معاون پژوهشی پژوهشکده اقتصاد ابقاء شد

خلاصه خبر: با حکم رئیس دانشگاه، دکتر امیر حسین مزینی در سمت معاون پژوهشی پژوهشکده اقتصاد ابقاء شد.

با حکم رئیس دانشگاه، دکتر امیر حسین مزینی در سمت معاون پژوهشی پژوهشکده اقتصاد ابقاء شد.
در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" بنا به پیشنهاد رییس پژوهشکده اقتصاد و نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی، به عنوان معاون پژوهشی پژوهشکده مذکور ابقاء می شوید.
امید است با توکل به خداوند سبحان و بر اساس برنامه های راهبردی پژوهشکده و دانشگاه، با تدبیر و عزم قوی و مدیریت جهادی، در گسترش حوزه همکار های تحقیقاتی و تعمیق فعالیت های پژوهشی و کاربردی پژوهشکده بکوشید و با ایجاد فضای صمیمیت و همدلی، در پیشبرد اهداف دانشگاه و اجرای وظایف تعیین شده در زیر نظر رئیس پژوهشکده، موفق و مؤید باشید."
گفتنی است دکتر امیر حسین مزینی دارای مدرک دکتری علوم اقتصاد- اقتصاد بین الملل از دانشگاه تربیت مدرس می باشد. وی از سال 85 تاکنون در سمت معاون پژوهشی پژوهشکده اقتصاد مشغول فعالیت است.

29 تیر 1395 / تعداد نمایش : 1545