متن کامل خبر


 
امضاي تفاهم نامه همكاري ميان پارك علم و فناوري دانشگاه و شركت گسترش پايا صنعت سينا

خلاصه خبر: تفاهم نامه همكاري ميان پارك علم و فناوري دانشگاه و شركت گسترش پايا صنعت سينا (هلدينگ سينا پاد) در 10 ماده و 3 تبصره منعقد شد.

تفاهم نامه همكاري ميان پارك علم و فناوري دانشگاه و شركت گسترش پايا صنعت سينا (هلدينگ سينا پاد) در 10 ماده و 3 تبصره منعقد شد.
از جمله اهداف اين تفاهم نامه مي توان به ايجاد بستر لازم براي همكاري پارك و مراكز وابسته شامل مراكز رشد، آزمايشگاه ها و ساير مراكز مرتبط به دانشگاه با هدف گسترش مبادله دستاوردهاي علمي، پژوهشي، آموزشي، اجرايي و عملياتي اشاره كرد.
استفاده مطلوب از توانايي هايي دو طرف تفاهم نامه در جهت اجراي پروژه هاي تحقيقاتي كاربردي در رشته فعاليت هاي موجود و آتي شركت، در اولويت قرار دادن عناوين و پروژه هاي تحقيقاتي پيشنهادي و توافق شده طرفين، فراهم نمودن امكان بازديدهاي علمي محققان و متخصصان از مراكز و امكانات طرفين، ‌صدور مجوز همكاري اعضاي هيات علمي و متخصصان براي همكاري در پروژه هاي مصوب،‌ ارائه خدمات علمي، ‌آزمايشگاهي و تجهيزات تحقيقاتي مورد نياز براي اجراي پروژه هاي مصوب، ارتقاي همكاري هاي طرفين در سطح بين المللي، هم افزايي علمي و تحقيقاتي، انجام پروژه هاي تحقيقاتي مورد نياز با هدف ارتقاي كمي و كيفي سبد محصولات شركت، شناسايي و معرفي رشته فعاليت هاي نوين با مزيت رقابتي به هلدينگ، برگزاري دوره هاي آموزشي و تخصصي كوتاه و بلند مدت،‌ سمينار و سخنراني ها در موضوعات مورد نياز طرفين، برگزاري دوره هاي كارورزي براي دانشجويان با توافق طرفين، استفاده شركت از فضاي مراكز رشد و پارك جهت ارائه دستاوردها، همكاري در رابطه با تشكيل شركت هاي دانش بنيان مشترك و ارتقاي كيفي و كمي آن ها، ارائه مشاوره علمي و تحقيقاتي مورد نياز شركت از سوي پارك و ايجاد امكان تعامل سازنده با اساتيد و دانشجويان دانشگاه در خصوص همكاري هاي في ما بين،‌ فراهم نمودن امكان استقرار و واگذاري محل مناسب جهت بهره برداري از مزايا و امكانات پرديس علم و فناوري پارك براي فعاليت هاي نوين و طرح هاي شركت در چارچوب ضوابط و قوانين از جمله موارد همكاري و خدمات متقابل طرفين تفاهم نامه مي باشد.
همچنين بر اساس اين تفاهم نامه در صورت انجام طرح ها و پروژه هاي مشترك، جهت حفظ حقوق معنوي و مالكيت فكري در گزارش ها و نتايج حاصل، نام و آرم شركت و پارك به عنوان صاحب اثر درج می شود.
گفتني است مدت اعتبار اين تفاهم نامه از تاريخ انعقاد آن (13/4/95) به مدت 5 سال خواهد بود و اين مدت بر حسب توافق طرفين قابل تمديد است.

27 تیر 1395 / تعداد نمایش : 1419