متن کامل خبر


 
رئیس دانشگاه در گردهمایی مدیران گروه های آموزشی بر رقابت و حرکت در مسیر پیشرفت و تحول تأکید کرد

خلاصه خبر: رییس دانشگاه در بیست و هفتمین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی از آنان به عنوان چراغ هدایت و راهنمای مدیریت ارشد دانشگاه نام برد و ابراز امیدواری کرد از دانش، ابتکار عمل، تجارب و پیشنهادهای اساتید برای ارتقاء جایگاه دانشگاه باید بهره مند شد.

رییس دانشگاه در بیست و هفتمین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی از آنان به عنوان چراغ هدایت و راهنمای مدیریت ارشد دانشگاه نام برد و ابراز امیدواری کرد از دانش، ابتکار عمل، تجارب و پیشنهادهای اساتید برای ارتقاء جایگاه دانشگاه باید بهره مند شد.
دکتر احمدی بر رقابت و رقابت پذیری در تمامی فعالیت های دانشگاه اعم از آموزشی، پژوهشی، فناوری و فرهنگی تأکید کرد و گفت: مسئله بهبود مستمر و میل به ارتقاء و پیشرفت و حرکت در جهت ایجاد تحول و اصلاح امور، ویژگی های برجسته ای هستند که از سوی خداوند متعال در نهاد انسان ها قرار داده شده است. در مراحلی از کار و فعالیت با بروز یأس و ناامیدی، اراده و عزم برای پیشرفت و تغییر، کاهش و در پاره ای از اوقات این میل تشدید می شود. اما آنچه مسلم است بدون عشق و علاقه و تمایل به تحول، امیدی برای آینده وجود ندارد.
رییس دانشگاه افزود: رقابت پذیری برای همه ما ایجاد انگیزه می کند و باعث فعالیت بیشتر و بهتر می شود. این مسئله باید از شخص شروع شود و آحاد اعضای هیأت علمی و کارکنان را دربر گیرد؛ به نحوی که همه احساس کنند امروز از روز گذشته بهتر و فردا نیز از امروز کارآمد تر خواهند شد.

رئیس دانشگاه در گردهمایی مدیران گروه های آموزشی

وی خاطر نشان کرد: این یک آموزه انسانی، دینی و فرهنگی است و یک بحث بدیهی به شمار می آید که اگر بتوانیم انگیزه های شخصی را برای پیشرفت و بهبود مستمر تقویت کنیم و به آن جهت دهیم، تحول و ارتقاء صورت می گیرد. رقابت در راستای گروه های تخصصی بین اعضای هیأت علمی، رقابت بین گروه های آموزشی برای ارتقاء کیفیت، رقابت بین دانشکده ها برای بهبود روال ها باید ایجاد گردد و ثمره آن تحول و ارتقاء همه جانبه خواهد بود. باید در دانشکده ها گروه های آموزشی برتر شناخته شده و آنها که دچار ضعف هستند مورد ارزیابی قرار گرفته و با رفع کمبودها موجب ارتقاء دانشکده شوند. دانشکده ها باید این مهم را به عنوان یک محور فعالیت جدی انجام دهند تا بدین نحو بین دانشکده ها رقابت ایجاد شود.
رییس دانشگاه به تلاش های صورت گرفته در این خصوص توسط دفتر نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشگاه اشاره کرد و گفت: دفتر نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد با ارائه آمار و ارقام به دانشکده ها در خصوص کارآمدی، رشد و بهبود بخشی از اموری که در آنها دچار ضعف بودند تذکراتی داده است. با رفع مشکلات در نهایت دانشگاه ارتقاء می یابد. دانشگاهی که در آن افراد، گروه ها و دانشکده هایش با خودآگاهی و انگیزه بالا فعالیت می کنند، برای حرکت مستمر در مسیر رشد و اعتلا در عرصه ملی و فراملی بیمه می شود. در این راستا باید از دیدگاه ها و نظرات همه اساتید به منظور ایجاد تحول بهره مند شد.
دکتر احمدی در بخشی از این گردهمایی ضمن اشاره به اجرای طرح تحول راهبردی دانشگاه خواستار همکاری همه اساتید در اجرای این طرح شد و اظهار داشت: کمیسیون اجرایی طرح تحول راهبردی دانشگاه به سرپرستی دکتر حاتمی از شهریورماه سالجاری تحول و اصلاح روال های دانشگاه را برای رسیدن به اهداف نهایی آغاز می کند. این تحولات به هیج عنوان تشریفاتی نبوده و بر اساس خرد جمعی و نیازهای روز تصمیم گیری و اجرا می شود. از همه اساتید بخصوص در دو سال اول اجرای این طرح تقاضای همکاری و پشتیبانی دارم.

 

23 تیر 1395 / تعداد نمایش : 1642