متن کامل خبر


 
استفاده بهینه و اقتصادی از انرژی های تجدیدپذیر نیازمند دانش و فناوری است

خلاصه خبر: دکتر سجاد فرجی دیزجی عضو هیأت علمی گروه توسعه و برنامه ریزی دانشکده مدیریت و اقتصاد و از همکاران اصلی مدرسه تابستانی اقتصاد سیاسی مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار که شهریورماه با حضور اساتیدی از دانشگاه های ایران و آلمان به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود، در گفتگویی ضمن اشاره به نقش نهادهای سیاسی در بهره برداری شفاف و به اندازه از منابع و ثروت های طبیعی، بر اهمیت توسعه پایدار و حفظ منابع برای نسل های بعدی و جایگزین کردن انرژی های نو و تجدید پذیر تأکید کرد.

دکتر سجاد فرجی دیزجی عضو هیأت علمی گروه توسعه و برنامه ریزی دانشکده مدیریت و اقتصاد و از همکاران اصلی مدرسه تابستانی اقتصاد سیاسی مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار که شهریورماه با حضور اساتیدی از دانشگاه های ایران و آلمان به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود، در گفتگویی ضمن اشاره به نقش نهادهای سیاسی در بهره برداری شفاف و به اندازه از منابع و ثروت های طبیعی، بر اهمیت توسعه پایدار و حفظ منابع برای نسل های بعدی و جایگزین کردن انرژی های نو و تجدید پذیر تأکید کرد.
عضو هیأت علمی دانشگاه در خصوص اهمیت اقتصاد منابع طبیعی گفت: بحث ثروت ها و منابع طبیعی در کشورهای دارنده این منابع به دو گونه نفرین و موهبت یاد می شود. درصد کشورهایی که با وجود داشتن منابع سرشار طبیعی دارای اقتصادی موفق و نهادهای سیاسی توسعه یافته و دموکراتیک هستند بسیار کم است. برای مثال کشور نروژ در این عرصه موفق بوده و در مقابل کشورهای نفت خیز خلیج فارس اقتصاد موفقی ندارند. درآمدهای نفتی اقتصاد کشور را تنبل کرده و دولت ها بیش از اندازه به نفت وابسته می شوند. این اقتصاد تک محصولی با نوسانات قیمت نفت دچار آسیب می شود.
دکتر فرجی در ادامه به اهمیت نقش نهادهای سیاسی در این کشورها اشاره کرد و افزود: در کشورهایی که نقش نهادهای سیاسی در آن ها پررنگ تر است به جای اتکا به درآمدهای نفتی به درآمدهای مالیاتی متکی هستند و دولت ها در مقابل مردم کشور پاسخگوتر بوده و هزینه ها از طریق مالیات تأمین می شود. با تقویت نهادهای سیاسی فساد کم تر شده و درآمدهای نفتی شفاف تر خرج می شود. اگر نهادهای سیاسی قوی وجود نداشته باشد، درآمدهای هنگفت نفتی به صورت مساوی توزیع نشده و به ایجاد شکاف های طبقاتی می انجامد که خود آسیب های دیگری ایجاد می کند.
وی از ایجاد موفقیت آمیز صندوق ذخیره ارزی برای درآمدهای نفتی در کشور نروژ یاد کرد و افزود: در نروژ صندوق ذخیره ارزی برای درآمدهای نفتی ایجاد شده و به صورت شفاف عمل می کند. دولت نیز در مواقع کمبود از آن برداشت کرده و هزینه های خود را جبران می کند. در این کشور نهادهای سیاسی موفق بوده اند و در واقع تقویت نهادهای دموکراتیک نفرین را به موهبت تبدیل کرده و نروژ را در زمره کشورهای توسعه یافته قرار داده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه در خصوص بحث توسعه پایدار تصریح کرد: توسعه پایدار بطور کلی اشاره بر این دارد که از منابع و امکانات موجود در راستای توسعه و پیشرفت اقتصادی به گونه ای استفاده کنیم که امکان بهره مندی از این منابع برای نسل های بعدی نیز محفوظ بماند. یکی از مشکلات کشورهای دارای منابع نفتی نظیر ایران این است که به دلیل وفور درآمدهای نفتی و در نتیجه امکان پرداخت سوبسیدهای کلان توسط دولتها برای مصرف سوخت،قیمت تمام شده سوختهای فسیلی در این کشورها نسبت به قیمتهای جهانی بسیار ارزان تر بوده و همین مسئله زمینه مصرف بی رویه سوختهای فسیلی نظیر بنزین، نفت و گازوییل و غیره را در این کشورها فراهم می کند
وی در اشاره به مضرات سوخت های فسیلی گفت: سوختهای فسیلی به عنوان یکی از منابع عمده انتشار دهنده گازهای گلخانه ای و الاینده های محیط زیست شناخته می شوند. انتشار بی رویه گازهای گلخانه ای در سالیان و دهه های گذشته اثرات تخریبی زیادی را بر روی محیط زیست بشر به جا گذاشته است. تغییرات آب و هوایی، افزایش متوسط دمای کره زمین در مناطق مختلف، افزایش مساحت بیابان ها و مناطق گرم و خشک کره زمین و غیره از آن جمله اند. امروزه جایگزین کردن انرژی های نو و تجدید پذیر نظیر انرژی های بادی، خورشیدی، آبی، زمین گرمایی و غیره به جای استفاده از سوختها و انرژی های فسیلی به عنوان یک راهکار اساسی برای کنترل آلاینده های محیط زیست و مقابله با تغییرات محیطی شناخته شده است.
وی در پایان تاکید کرد: استفاده بهینه و اقتصادی از انرژی های تجدیدپذیر نیازمند دانش و آگاهی های لازم در خصوص تکنولوژی ها و فناوری های مرتبط با این انرژی هاست. آلمان به عنوان یک کشور توسعه یافته و پیشرو در این زمینه، بررسی ها و سرمایه گذاری های ویژه ای را در خصوص توسعه و نحوه استفاده از انرژی ها ی تجدید پذیر داشته است

20 تیر 1395 / تعداد نمایش : 1601