متن کامل خبر


 
مصوبه هيات رييسه دانشگاه در خصوص دانشجويان دکتری پژوهش محور

خلاصه خبر: در نشست هيات رييسه دانشگاه كه بيست و نهم شهريور ماه برگزار شد، مصوبه‌ای در خصوص فعاليت‌های علمی و پژوهشي دانشجويان دكتری پژوهش محور به تصويب رسيد.

دانشجویان دکتری پژوهش محوردر نشست هيات رييسه دانشگاه كه بيست و نهم شهريور ماه برگزار شد، مصوبه اي در خصوص فعاليت هاي علمي و پژوهشي دانشجويان دكتري پژوهش محور به تصويب رسيد.

بر اساس ردیف «4» مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ 29/06/94 در خصوص سطح و کیفیت تحصیل 9 نفر از دانشجویان دکترای پژوهش محور؛ مقرر شد: گزارش فعالیت علمی – پژوهشی دانشجویان مذکور هر سه ماه یکبار اخذ و در کمیته داوری پیشرفت علمی دوره دکترای پژوهش محور مورد ارزیابی قرار گیرد این کمیته تخصصی مرکب از استادان تراز اول در مورد هر دانشجو جداگانه به پیشنهاد گروه و دانشکده وبا تصویب معاونت پژوهشی دانشگاه تشکیل و در طول دوره تحصیل دانشجو بر حسن پیشرفت کمی و کیفی فعالیت دانشجو نظارت دقیق خواهد کرد.
گفتني است پس از ابلاغ وزارت علوم در خصوص پذيرش دانشجوي دكتراي پژوهش محور در دانشگاه ها، دانشگاه تربیت مدرس نيز از مهر ماه 1392 اقدام به پذيرش دانشجوی دكتري پژوهش محور نموده است.
به گفته معاون پژوهشي دانشگاه ظرفیت پذیرش دانشجوی پژوهش محور را دستگاه های متقاضی مشخص می کنند، دستگاه متقاضی پژوهش محور باید به اندازه تعداد دانشجویی که برای تربیت نیاز دارد مساله پژوهشی داشته باشد و دانشجو با یک مساله پژوهشی در دانشگاه پذیرش می شود و آن سازمان هم باید شهریه دانشجو و هم هزینه مربوط به انجام پژوهش در دانشگاه را پرداخت کند و دانشجو همراه نتایج این بخش پژوهشی که سازمان به آن نیازمند است فارغ التحصیل می شود.
این دانشجویان بنا به تشخیص استاد راهنمای خود 3تا 8 واحد درسی را بصورت آموزشی گذرانده و مابقی را به پروژه خود اختصاص خواهند داد.

15 مهر 1394 / تعداد نمایش : 1260