متن کامل خبر


 
تغییر ساعت شروع کار دانشگاه در روزهای 5 و 9 تیرماه

خلاصه خبر: ساعت شروع کار دانشگاه در روزهای 19 و 23 رمضان به ساعت 10 صبح تغییر کرد.

ساعت شروع کار دانشگاه در روزهای 19 و 23 رمضان به ساعت 10 صبح تغییر کرد.
با توجه به در پیش بودن لیلی معنوی قدر، ساعت شروع کار دانشگاه در روزهای شنبه 5 تیرماه (نوزدهم رمضان) و چهارشنبه 9 تیرماه (بیست و سوم رمضان) ساعت 10 صبح خواهد بود.
مدیریت امور اداری این تصمیم را برای بهره مندی هر چه بهتر همکاران از فیوضات معنوی این شبها اتخاذ کرده است.

2 تیر 1395 / تعداد نمایش : 1854