متن کامل خبر


 
انتصاب دبیر و اعضای کمیته اجرایی طرح تحول راهبردی دانشگاه

خلاصه خبر: دکتر محمد تقی احمدی با صدور احکامی، دبیر و اعضای کمیته اجرایی طرح تحول راهبردی دانشگاه را منصوب کرد.

دکتر محمد تقی احمدی با صدور احکامی، دبیر و اعضای کمیته اجرایی طرح تحول راهبردی دانشگاه را منصوب کرد.
بر این اساس دکتر جواد حاتمی، مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشگاه به عنوان دبیر و آقایان رسول اندایش مدیر تشکیلات و بهبود روش ها، دکتر علی جعفریان دهکردی مدیر امور پژوهشی، دکتر محمد رضا کلباسی مدیر آموزشی، دکتر شهروز شریعتی مدیر سیاست گذاری فرهنگی، دکتر محمد علی رستگار مدیر تربیت بدنی، دکتر سعید مینایی مدیر دفتر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری و رئیس دبیرخانه شورای راهبردی دانشگاه و دکتر امیر البدوی مجری طرح تحول راهبردی دانشگاه به عنوان اعضای کمیته اجرایی طرح تحول راهبردی دانشگاه برای مدت دو سال منصوب شدند.
در بخشی از این احکام آمده است: "امید است با اتکال به خداوند متعال و با بهره گیری از تجارب، دانش و ظرفیت های کارشناسی همه همکاران و با همفکری و مشارکت اعضای کمیته در تعریف برنامه های مرحله ای طرح راهبردی دانشگاه، تدقیق، ترویج، آموزش و پیاده سازی روال های راهبردی و تدوین دستورالعمل ها، مقررات و ارزیابی شاخص های پیشبرد اجرایی طرح مذکور و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید."

31 خرداد 1395 / تعداد نمایش : 1522