متن کامل خبر


 
عضویت 3 نفر از اعضاء هیأت علمی دانشگاه در هیأت ممیزه برخی دانشگاههای کشور

خلاصه خبر: از سوی وزیر علوم، 3 عضو هیأت علمی دانشگاه به عضویت هیأت ممیزه دانشگاه های پیام نور، امام صادق(ع) و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری درآمدند.

از سوی وزیر علوم، 3 عضو هیأت علمی دانشگاه به عضویت هیأت ممیزه دانشگاه های پیام نور، امام صادق(ع) و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری درآمدند.
با حکم دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر عادل آذر، دکتر علی اکبر آقا کوچک و دکتر سید خلاق میرنیا برای مدت دو سال به ترتیب به عضویت هیأت ممیزه دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه پیام نور و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری منصوب شدند.
گفتنی است دکتر عادل آذر با رتبه علمی استاد مدیر گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و اقتصاد می باشد. وی ریاست مرکز آمار ایران را در کارنامه اجرایی خود دارد.
دکتر علی اکبر آقا کوچک دارای مدرک دکتری مهندسی عمران- سازه های دریایی از دانشگاه لندن با رتبه علمی استاد در دانشگاه مشغول فعالیت می باشد.
دکتر سید خلاق میرنیا عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه هم اکنون ریاست دانشگاه مازندران را برعهده دارد.

29 خرداد 1395 / تعداد نمایش : 1420