متن کامل خبر


 
انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشکده کشاورزی و مرکز اصلاح گیاهان دارویی دانشگاه هوآجونگ چین

خلاصه خبر: دانشکده کشاورزی دانشگاه و مرکز اصلاح گیاهان دارویی وابسته به دانشگاه هوآجونگ چین با هدف توسعه همکاری های علمی در خصوص گیاهان دارویی، تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.

دانشکده کشاورزی دانشگاه و مرکز اصلاح گیاهان دارویی وابسته به دانشگاه هوآجونگ چین با هدف توسعه همکاری های علمی در خصوص گیاهان دارویی، تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.
بر اساس تفاهم نامه ی منعقد شده محورهای همکاری شامل: توسعه ی دانش و تکنولوژی نوین کشاورزی، همکاری های مشترک بین اعضای هیأت علمی، تبادل استاد و دانشجو، تهیه منابع مالی برای پروژه های مشترک و ایجاد تحقیقات مشترک بین اعضای هیأت علمی می باشد.

24 خرداد 1395 / تعداد نمایش : 1301