متن کامل خبر


 
اولین همایش ملی توسعه آموزش عالی و گفتمان امنیت برگزار مي شود

خلاصه خبر: اولین همایش ملی "توسعه آموزش عالی و گفتمان امنیت" هجدهم آبان ماه 95 در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران برگزار مي شود.

اولین همایش ملی توسعه آموزش عالی و گفتمان امنیت هجدهم آبان ماه 95 در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران برگزار مي شود
شناخت سازوکارهای کنش کنترلی، پیش گیرانه و بازدارنده تخلف در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، سازوکارهای شکل گیری هویت علمی دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی،شناسایی روش های علمی در درستیابی به امنیت همه جانبه در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی،تعامل و هم اندیشی جامعه معرفتی در حوزه آموزش عالی و گفتمان امنیت و کاربست روش های علمی تفاهم امنیتی در آموزش عالی از جمله اهداف اين همایش مي باشد.
علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به وبسايت www.dhes.ir مراجعه نمايند.

17 خرداد 1395 / تعداد نمایش : 1359