متن کامل خبر


 
انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه بیوشیمی دانشکده علوم زیستی و مدیر گروه فرآیند دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه منصوب شدند.

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه بیوشیمی دانشکده علوم زیستی و مدیر گروه فرآیند دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه منصوب شدند.
بر اساس احکام صادره، دکتر صادق حسن نیا با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه بیوشیمی دانشکده علوم زیستی و دکتر مجتبی صدرعاملی با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه فرآیند دانشکده مهندسی شیمی ، هر یک برای مدت دو سال، منصوب شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید."
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر رضا حسن ساجدی مدیر پیشین گروه بیوشیمی دانشکده علوم زیستی و دکتر رامین کریم زاده مدیر پیشین گروه فرآیند دانشکده مهندسی شیمی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

17 خرداد 1395 / تعداد نمایش : 1613