متن کامل خبر


 
نشست آسيب شناسي روند اجرايي طرح هاي آمايشي در ايران برگزار شد

خلاصه خبر: از سلسله نشست هاي برنامه ريزي آمايش سرزمين، نشست آسيب شناسي روند اجرايي طرح هاي آمايشي در ايران بيست و ششم ارديبهشت ماه در سالن استاد ميرحسني برگزار شد.

از سلسله نشست هاي برنامه ريزي آمايش سرزمين، نشست آسيب شناسي روند اجرايي طرح هاي آمايشي در ايران بيست و ششم ارديبهشت ماه در سالن استاد ميرحسني برگزار شد.
در اين نشست كه به همت انجمن علمي برنامه ريزي آمايش سرزمين دانشگاه برگزار شد؛ دكتر محمد حسن آرامي مشاور معاونت هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي و دكتر مرتضي توكلي استاد گروه برنامه ريزي آمايش سرزمين دانشگاه به سخنراني پرداختند.
دكتر آرامي در اين نشست اظهار داشت: آمايش مقوله اي ناشناخته است و تا نظام آكادميك و آموزشي و پژوهشي ما وارد اين مساله نشود به جاي مطلوبي نخواهيم رسيد.
وي افزود: افزايش بهره وري از سرزمين و كاهش عدم تعادل ها از برنامه عمراني چهارم به بعد همواره مطرح و مورد تاكيد بوده است . 70 سال از شروع برنامه ريزي و 50 سال از طرح مقوله آمايش سرزمين در ايران مي گذرد . هم در زمينه كارايي و بهره وري از سرزمين و هم در زمينه كاهش عدم تعادل ها وضعيت به گونه اي است كه براي هيچ كس اعم از خواص و عوام پذيرفته نيست.
آرامی تصريح كرد: امروز با شدت بيشتر، افزايش بهره وري و كاهش عدم تعادل ها در اين سرزمين ،‌ ضرورت و هدف برنامه ريزي است.
وي در ادامه به بررسي برخي طرح هاي آمايشي كشور ،‌ بررسي برخي شاخص هاي توسعه انساني و نيز آسيب شناسي آمايش سرزمين در ايران به لحاظ اجرايي پرداخت.

27 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 1846