متن کامل خبر


 
برگزاري سخنراني علمي با عنوان فرآيند تجزيه و تحليل تصادفات

خلاصه خبر: سخنراني علمي با موضوع "فرآيند تجزيه و تحليل تصادفات" به همت دانشكده مهندسي مكانيك و انجمن علمي دانشجويي مهندسي مكانيك پنجم ارديبهشت ماه در سالن سمينار دانشكده برگزار شد.

سخنراني علمي با موضوع فرآيند تجزيه و تحليل تصادفات به همت دانشكده مهندسي مكانيك و انجمن علمي دانشجويي مهندسي مكانيك پنجم ارديبهشت ماه در سالن سمينار دانشكده برگزار شد.
در اين جلسه دكتر مهدي شفيعيان استاديار دانشكده مهندسي پزشكي دانشگاه صنعتي كبير به سخنراني پرداخت.
وي در خصوص فرآيند تجزيه و تحليل تصادفات اظهار داشت: در اواخر دهه 60 ميلادي با افزايش آمار مرگ و مير در تصادفات،‌ فشار افكار عمومي در ايالات متحده منجر به تاسيس مركز ملي مديريت ايمني ترافيك ( NHTSA)گرديد. اين مركز در اوايل دهه 70 ميلادي با ماموريت نجات جان انسان ها جلوگيري از آسيب ها و كاهش تصادفات مربوط به خودوروها كار خود را آغاز كرد.
عضو انجمن بين المللي بيومكانيك آسيب افزود: از همان آغاز به كار اين مركز، جمع آوري مربوط به تصادفات و تجزيه و تحليل اين اطلاعات به عنوان اصلي ترين ابزار كار اين مركز در جهت تحقق اهداف و ماموريت هاي تعريف شده مورد توجه قرار گرفت.
وي تصريح كرد : اين فرآيند با ايجاد چند پايگاه داده هاي تصادفات آغاز گرديد و در طي 40 سال گذشته منجر به ايجاد شاخه جديدي از كاربري علوم پايه در زمينه مهندسي ايمني ترافيك گرديد.از اواخر دهه 80 ميلادي تجزيه و تحليل تصادفات مورد استفاده مراكز تصميم گيري در مورد سياست هاي كلي ايمني ترافيك قرار گرفته است.
عضو هيات علمي دانشگاه اميركبير ادامه داد: فرآيند تجزيه و تحليل تصادفات تركيبي از جمع آوري داده ها همراه با تحليل چند وجهي اين داده ها از منظر مهندسي و پزشكي به منظور تعيين علت و معلول ايجاد آسيب و مرگ و مير در هر تصادف است.
عضو جامعه انديشمندان ترافيك كشور با اشاره به تحليل تصادف منجر به فوت در يكي از بزرگراه هاي تهران و بررسي نتايج آن ابرار اميدوراي كرد: خروجي هاي چنين تحليلي منجر به شكل گيري يك حركت منسجم بين سازمانه اي مجري قانون، موسسات مرتبط با بهداشت وسلامت و واحدهاي مهندسي براي تعيين نقاط بحراني كه نياز به بهبود و پيشرفت دارند در روند كاهش تلفات و آسيب هاي ناشي از تصادفات گردد.

7 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 1185