متن کامل خبر


 
اولين کنگره ملی آموزش عالی ایران یک کنگره کاربردی است

خلاصه خبر: در مراسم افتتاحیه اولين کنگره ملی آموزش عالی ایران که بيست و ششم فروردين ماه با حضور دکتر فرهادی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری، دکتر شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم و رؤسا و معاونان آموزشی دانشگاهها برگزار شد، دکتر جلالی معاون آموزشی دانشگاه بر توجه ویژه به کیفیت آموزش عالی به جای کمیت تأکید کرد و خواستار استمرار برگزاری کنگره در سال های آتی گردید.

در مراسم افتتاحیه اولين کنگره ملی آموزش عالی ایران که بيست و ششم فروردين ماه با حضور دکتر فرهادی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری، دکتر شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم و رؤسا و معاونان آموزشی دانشگاهها برگزار شد، دکتر جلالی معاون آموزشی دانشگاه بر توجه ویژه به کیفیت آموزش عالی به جای کمیت تأکید کرد و خواستار استمرار برگزاری کنگره در سال های آتی گردید.
دکتر جلالی ضمن معرفی سازمان و برگزار کنندگان کنگره در خصوص اهداف اولين کنگره ملی آموزش عالی ایران گفت: فراهم کردن زمینه هماندیشی صاحب نظران حوزه های آموزش عالی، ارائه راهکارهای موثر برای ارتقاء کیفی آموزش عالی ، بررسی راهکارهای استقلال دانشگاه ها و کاهش مراکز تصمیم گیری و بررسی اقتصاد آموزش عالی و دانشگاه های نسل سوم و کارآفرین از اصلی ترین اهداف این کنگره است.
وی با اشاره به سه محور اصلی کنگره، تصریح کرد: اولين کنگره ملی آموزش عالی ایران حول سه محور: برنامه ریزی به منظور بین المللی شدن دانشگاه ها، اقتصاد آموزش عالی و اقتصاد دانش بنیان و آمایش آموزش عالی و توسعه متوازن آن، فعالیت خود را آغاز کرد. پس از تعیین محورهای اصلی بر اساس آن محورها موضوعات مشخص شدند. سپس بر اساس موضوعات خاص افراد صاحب نظر دعوت شدند تا هر یک در زمینه تخصصی خود مقالات کاربردی ارائه دهند. در واقع بیشتر مقالات سفارشی بود.
دبیر علمی کنگره در ادامه به حضور و همکاری 13 دانشگاه گروه یک کشور در برگزاری کنگره اشاره کرد و افزود: این کنگره شروع بسیار خوبی است به شرطی که استمرار داشته باشد و با تشکیل دبیرخانه دائمی فعالیت ها ادامه یابد. توجه ما باید بیشتر به کیفیت آموزش عالی به جای کمیت، معطوف گردد. این کنگره بیشتر یک کنگره کاربردی است تا کنگره علمی که امیدوارم در آینده به کار خود ادامه دهد.
دکتر جلالی از کنگره ملی آموزش عالی ایران به عنوان کنگره سبز یاد کرد و گفت: به مناسبت برگزاری کنگره 1000 درخت در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس کاشته شد و همچنین سعی گردید تا در خلال برگزاری کنگره کمترین میزان مصرف کاغذ را داشته باشیم. امیدوارم این کار فرهنگی (کاشت درخت) با شروع هر کنگره در سال های آتی ادامه یابد.

28 فروردین 1395 / تعداد نمایش : 1392