متن کامل خبر


 
سردبیر فصلنامه پژوهش های آسیب شناسی زیستی منصوب شد

خلاصه خبر: از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، دکتر سید محمد مؤذنی عضو هیأت علمی گروه ایمنی شناسی دانشکده علوم پزشکی به عنوان سردبیر فصلنامه پژوهش های آسیب شناسی زیستی منصوب شد.

از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، دکتر سید محمد مؤذنی عضو هیأت علمی گروه ایمنی شناسی دانشکده علوم پزشکی به عنوان سردبیر فصلنامه پژوهش های آسیب شناسی زیستی منصوب شد.
در این حکم که به امضای دکتر یعقوب فتح الهی رسیده، آمده است:بنا به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشکده علوم پزشکی و به استناد ماده 10 آئین نامه نحوه انتتشار مجلات علمی- تخصصی دانشگاه، به مدت دو سال به عنوان سردبیر فصلنامه پژوهش های آسیب شناسی زیستی منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.

22 اسفند 1394 / تعداد نمایش : 1335