متن کامل خبر


 
دومین جلسه بررسی فلسفه تاریخ از دیدگاه شیعه در دانشکده علوم انسانی

خلاصه خبر: دومین جلسه از سلسله سخنرانی های علمی و نقد نظریه دکتر فلاح رفیع با عنوان فلسفه تاریخ از دیدگاه شیعه، شانزدهم اسفندماه در دانشکده علوم انسانی برگزار می شود.

دومین جلسه از سلسله سخنرانی های علمی و نقد نظریه دکتر فلاح رفیع با عنوان فلسفه تاریخ از دیدگاه شیعه، شانزدهم اسفندماه در دانشکده علوم انسانی برگزار می شود.
مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی دانشگاه، سلسله سخنرانی های علمی و نقد نظریه دکتر فلاح رفیع با عنوان فلسفه تاریخ از دیدگاه شیعه با نگاهی به مکاتب دیگر را برگزار می کند. در این راستا دومین جلسه این سلسله سخنرانی ها با حضور صاحننظران و علاقمندان این حوزه روز یک شنبه شانزدهم اسفندماه از ساعت 15 تا 17 در سالن اجتماعات دکتر میر حسنی دانشکده علوم انسانی برگزار می شود.

16 اسفند 1394 / تعداد نمایش : 1198