متن کامل خبر


 
سمینار بررسی ظرفیت های همکاری مراکز ایرانی با موسسه بین المللی واکسن IVI

خلاصه خبر: سمینار بررسی ظرفیت های همکاری مراکز ایرانی با موسسه بین المللی واکسن IVI، با حضور مدیران و اعضاء IVI هفدهم اسفندماه جاری در دانشگاه برگزار می گردد.

سمینار بررسی ظرفیت های همکاری مراکز ایرانی با موسسه بین المللی واکسن IVI، با حضور مدیران و اعضاء IVI هفدهم اسفندماه جاری در دانشگاه برگزار می گردد.
سمینار بررسی ظرفیت های همکاری مراکز ایرانی با موسسه بین المللی واکسن IVI، در راستای گسترش همکاری های بین المللی در حوزه زیست فناوری و تولید واکسن با حضور جمعی از مقامات برجسته داخلی و میهمانان خارجی همچون پروفسور کیم مدیر کل مؤسسه IVI، دکتر دیگلیو و دکتر پاولیاک از مدیران این مؤسسه هفدهم اسفندماه از ساعت 8:30 تا 12 در سالن اجتماعات جابر ابن حیان برگزار می گردد.

12 اسفند 1394 / تعداد نمایش : 1469