متن کامل خبر


 
لزوم فعاليت پرديس دانشگاه با رعايت كيفيت هاي آموزشي و پژوهشي

خلاصه خبر: نشست شوراي دانشگاه با حضور رييس، ‌معاونان و روساي دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي سوم اسفند ماه در سالن شوراي دانشگاه برگزار شد.

نشست شوراي دانشگاه با حضور رييس، ‌معاونان و روساي دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي سوم اسفند ماه در سالن شوراي دانشگاه برگزار شد.
در این نشست ريیس دانشگاه در سخناني به برنامه نشست قبلي شوراي دانشگاه در پارك علم و فناوري اشاره كرد و گفت: در مراسم فوق كه به همت دكتر امي رييس پارك علم و فناوري دانشگاه برگزار شده بود حدود هزار نهال كاج و سرو براي كاشت در پارك علم و فناوري آماده شد و هر يك از اعضاي شورا به نام خود يك نهال كاشتند كه حركت نمادين بسيار خوبي بود. در حال حاضر نيز پارك علم و فناوري دانشگاه به عناون يك باغ تحقيقاتي جهت استفاده دانشجويان در حال توسعه و ساماندهي است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص پرديس دانشگاه اظهار داشت: نظر نهايي وزارت علوم در خصوص پرديس هاي دانشگاهي اين بود كه اين دوره ها به قوت خود باقي بمانند و ما بايد سياست هدايت پرديس را به نحو هوشمندانه اي پياده كنيم كه به كيفيت آموزشي و علمي ما لطمه نزند و جوابگوي بازار عرضه و تقاضا ي آموزش عالي نيز باشد.
وي همچنين در خصوص برگزاري جشن دانش آموختگان، ‌برگزاري نشست با معاونت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در خصوص گسترش همكاري ها ميان دانشگاه و وزارت متبوع و نيز برگزاري جلسه روساي دانشگاههاي برتر و بزرگ در بندرعباس در هفته گذشته و طرح مطالب فرهنگي و دانشجويي در اين نشست و تاكيد بر فضاي سالم سياسي در دانشگاهها در خصوص برگزاري نشست هاي انتخاباتي مطالبي را عنوان كرد.
رييس دانشگاه در ادامه به اقدامات صورت گرفته براي گسترش فعاليت هاي بين المللي دانشگاه اشاره و تصريح كرد: در خصوص فعاليت هاي بين المللي گشايش هاي خوبي در دانشگاه صورت گرفته و از اين پس تمامي فعاليت هاي دانشجويان خارجي در دانشگاه از سوي يك رابط كنسولي با وزارت خارجه انجام مي شود و اميدواريم فعاليت هاي مربوط به امور اعضاي هيات علمي نيز توسط كارمند مربوط صورت گيرد.
وي در پايان گفت: تعدادي بورس براي دانشجويان خارجي مستعد، قابل عرضه است كه دانشگاه مي تواند به تعداد مورد نياز از اين بورسيه ها استفاده نمايد كه بايد با برنامه ريزي صحيح اين امر صورت گيرد.
در ادامه اعضاي شورا در خصوص بورس نمودن دانشجويان خارجي از كشورهاي پيشرفته، ‌برخي مسائل و مشكلات براي سفرهاي خارجي دانشجويان،‌ لزوم اطلاع رساني در خصوص درخواست بورسيه دانشجويان خارجي و اعلام شاخص هاي مورد نظر در سايت دانشگاه،‌ نحوه برگزاري كلاس هاي پرديس،‌ ساماندهي فضاي دانشگاه و محل پارك مورسيكلت ها و . .. مطالبي را عنوان كردند.

5 اسفند 1394 / تعداد نمایش : 1189