متن کامل خبر


 
نشست هم انديشي استادان با موضوع آينده پژوهشي علم معاصر برگزار شد

خلاصه خبر: از سلسله كارگاههاي هم انديشي استادان، نشست آينده پژوهشي علم معاصر با سخنراني دكتر فتح الهي بيست و هشتم بهمن ماه در سالن شوراي دانشگاه برگزار شد

از سلسله كارگاههاي هم انديشي استادان، نشست آينده پژوهشي علم معاصر با سخنراني دكتر فتح الهي بيست و هشتم بهمن ماه در سالن شوراي دانشگاه برگزار شد
در اين نشست دكتر يعقوب فتح الهي معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه به بحث علم دوره معاصر در عصر كنوني و كاركرد و ساختار علم براي ايجاد يك تمدن جديد و نوين پرداخت.
وي اظهار داشت: هم اكنون بحران هاي زيادي در ابعاد مختلف زندگي بشر ايجاد شده است مانند بحران آب، بحران غذا،‌ بحران انرژي، بحران سلامت،‌ بحران مسائل و مشكلات اجتماعي، بحران مالي و ... كه اگر به همين منوال جلو برويم و بحران هاي موجود حل نشود، تمدن بشري سقوط خواهد كرد.
وي افزود: فضاي فرهنگي و كاركرد تكنولوژي با فضاي حاكم بر طبيعت متفاوت و ناهمسوست و سبب ايجاد يك واقعيت در طبيعت و عالم شده كه آن را زادگاه بحران مي دانند.
وي تصريح كرد: علم راهي است كه براي فهميدن عالم هستي در اختيارمان بوده است و علم در دوره اي از زندگي بشر ، طبيعت را يكپارچه و يك واحد مي انگاشت اما دانايي آن كم عمق بود و بشر كم كم به فكر بيشتر فهميدن رفت و ديدگاه واحد نگر را كنار گذاشت و طبيعت را به علوم مختلف تقسيم كرد و به دنبال انقسام طبيعت،‌ رشته هاي مختلف علمي متولد شد و نظام آموزشي و صنعت مبتني بر رشته هاي جديد نيز ايجاد شد.
وي ادامه داد: در حال حاضر ما بايد طبيعت را يكپارچه ببينيم با اين تفاوت كه در گذشته دانش ما كم عمق بود، اما امروز دانش ما عميق شده است و دوباره مي توانيم به درك واحدي از طبيعت برگرديم.
وي به ابزارهاي قدرت در قرن 21 اشاره كرد و گفت: بيوتكنولوژي، ‌نانو تكنولوژي، كامپيوترها و شبكه ها از ابزارهاي قدرت در قرن 21 هستند و آجرهاي سازنده قرن 21 نيز، بيت ها، اتم ها، نرون ها و ژن ها هستند كه با استفاده از اينها بايد يك تمدن جديد را بسازيم و ابزارها به علاوه آجرهاي سازنده در كنار يكديگر، معماري قرن بيست و يكم را تشكيل مي دهند.
وي با بيان اينكه ايجاد يك تمدن جديد و زندگي فارغ از بحران هاي موجود به يك مدل نياز دارد تاكيد كرد: براي حل بحران ها و مسائلي كه امروزه گريبانگير بشر مي باشد، مكتب و مدل convergence پيشنهاد شده است كه با استفاده از آن مي توانيم دارايي هاي خود را كنار هم بچينيم و بري ما تمدن سازي كنيم. Convergence نتيجه گرده افشاني عقلي حقيقي است و تنها محصول يك عقل نيست .
وي افزود: convergence بر سه اصل سازگاري،‌ هم افزايي و جامعيت استوار است و اولين لايه آن، NBIC مي باشد؛ تركيب نانو، ‌بيو، اينفو و كاگنو موجودات جديد را به وجود مي آورد كه به آن NBIC مي گوييم كه به عنوان مدل تحقيقاتي جديد، زمينه هاي تحقيقاتي جديدي را براي ما مطرح كرده است و با ظهور تكنولوژي هاي مركب، مهندسي و صنعت جديدي ايجاد خواهد شد.
دكتر فتح الهي تصريح كرد: ما دانشگاهيان يك جريان فكري را به وجود آورديم كه تحقيق را سرلوحه كارهاي خود قرار دهيم تا بتوانيم دست به اكتشاف بزنيم اما هنوز به اين اكتشاف ها دست نيافتيم. در حال حاضر فصل مشترك علوم ، مكان اكتشاف است نه فقط يك حوزه خاص و ما بايد براي اكتشاف ها ظرفيت سازي كنيم و convergence را به عنوان يك مدل تحقيقاتي براي خود بدانيم و در حوزه اين تفكر، يك شاخه تحقيقاتي را براي خود انتخاب كنيم و اگر مي خواهيم در دوره معاصر كاري كنيم بايد عقل ها را كنار هم بگذاريم و اين امر مي تواند منجر به مرجعيت علمي شود .
وي اذعان داشت: Convergence براي حل مشكلات مي تواند زمينه هاي جديد تكنولوژي را به وجود بياورد كه دورگه يا سه رگه باشند و مي تواند با ايجاد علوم دورگه يا سه رگه جديد بيش از 35 مورد از مسايل و مشكلات بشر را حل كند . براي مثال بيو نانو كه يك حوزه دو رگه است ؛ مي تواند در حل بسياري از مشكلات بشر راهگشا باشد.
وي يادآور شد: convergence شرايطي را مهيا مي سازد تا دارايي هاي تكنولوژيك خود را به هم بياميزيم و تكنولوژي هاي دورگه يا سه رگه ( CT) ايجاد كنيم و لايه اول convergence ، NBIC است كه به عنوان يك كاتاليست عمل مي كند و سكوي بنيادي محسوب مي شود و convergence لايه هاي ديگر نيز دارد كه در نشست هاي آتي مورد بررسي قرار مي گيرد.

4 اسفند 1394 / تعداد نمایش : 1233