متن کامل خبر


 
نشست معاون دانشجویی و رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم

خلاصه خبر: در دیدار رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با دکتر اصلاحچی بر رفع مشکل وام های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس و افزایش سقف تسهیلات تآکید شد.

در دیدار رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با دکتر اصلاحچی بر رفع مشکل وام های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس و افزایش سقف تسهیلات تآکید شد.
در نشست مشترک مهندس ذوالفقار یزدان مهر رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با دکتر احمدی رئیس و دکتر اصلاحچی معاون دانشجویی دانشگاه، ضمن طرح و بررسی مشکلات پیرامون خدمات دانشجویی نظیر تسهیلات، خوابگاه ها و... بر افزایش سقف وام هایی که به دانشگاه تربیت مدرس تعلق می گیرد و مبالغ آن از برخی دانشگاه ها کمتر است تأکید شد.
مهندس یزدان مهر به منظور رفع مشکل خوابگاه ها و تجهیز ، تعمیر و بازسازی خوابگاه های دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس از مساعدت و همکاری صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با دانشگاه خبر داد و مقرر گردید جهت پیگیری و برنامه ریزی در این خصوص به زودی جلسه ی دیگری تشکیل گردد.

29 دی 1394 / تعداد نمایش : 1489