متن کامل خبر


 
برگزاری جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل پژوهشی دانشکده کشاورزی

خلاصه خبر: جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل پژوهشی دانشکده کشاورزی با حضور دکتر فتح الهی، معاون پژوهشی، دکتر محمدیان، مدیر پژوهشی دانشگاه و اعضای هیئت علمی دانشکده بيست و سوم دي ماه برگزار شد.

جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل پژوهشی دانشکده کشاورزی با حضور دکتر فتح الهی، معاون پژوهشی، دکتر محمدیان، مدیر پژوهشی دانشگاه و اعضای هیئت علمی دانشکده بيست و سوم دي ماه برگزار شد.
در این نشست که دکتر طالبی؛ رئیس دانشکده کشاورزی و دکتر نجفی؛ معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی نیز حضور داشتند، ابتدا دکتر فتح الهی توضیحاتی در خصوص سیاست راهبردی دانشگاه در حوزه ی پژوهش، به ویژه در زمینه ی انتشارات علمی و جایگاه دانشگاه تربیت مدرس ارائه نمود.
در ادامه اساتید دانشکده، مسائلی را در حوزه ی پژوهشی مطرح کردند و از سوی دکتر فتح الهی، دکتر محمدیان و دکترطالبی توضیحات و راهکارهایی ارائه گردید.

27 دی 1394 / تعداد نمایش : 1349