متن کامل خبر


 
دانشگاه تربیت مدرس میزبان کنگره ملی آموزش عالی ایران

خلاصه خبر: کنگره ملی آموزش عالی ایران با هدف فراهم کردن زمينه تضارب آراء و انديشه های دانشمندان حوزه های آموزش و ارائه راهکارهای موثر در ارتقاء فعاليت های آموزشی درمراکز آموزش عالی، همچنین به منظور بررسی راهکارهای ارتقاء استقلال دانشگاه ها و راهکارهای انتقال دانشگاه¬های ايران به دانشگاه نسل سوم، دانشگاه کارآفرين و بررسی اقتصاد آموزش عالی بیست و نهم بهمن ماه سالجاری در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می گردد.

کنگره ملی آموزش عالی ایران با هدف فراهم کردن زمينه تضارب آراء و انديشه های دانشمندان حوزه های آموزش و ارائه راهکارهای موثر در ارتقاء فعاليت های آموزشی درمراکز آموزش عالی، همچنین به منظور بررسی راهکارهای ارتقاء استقلال دانشگاه ها و راهکارهای انتقال دانشگاه¬های ايران به دانشگاه نسل سوم، دانشگاه کارآفرين و بررسی اقتصاد آموزش عالی بیست و نهم بهمن ماه سالجاری در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می گردد.
کنگره ملی آموزش عالی ایران توسط معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و معاونت توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور با همکاری دانشگاه تربيت مدرس و انجمن آموزش عالی ايران حول محورها ی تخصصی شامل: آمايش آموزش عالی در برنامه ششم، آموزش در دانشگاه نسل سوم، آموزش کارآفرين، دانشگاه و اقتصاد دانش بنيان، اقتصاد آموزش عالی و تامين منابع پايدار، ساز و کارهای بين المللی شدن دانشگاهها و سياستگذاری در آموزش عالی، وظايف و اختيارات، ساختارها و تشکيلات (هيات امنا) برگزار می گردد.
گفتنی است 6 کارگاه آموزشی کنگره با عناوین برنامه ریزی استراتژیک در آموزش عالی، بررسی مدل دانشگاه کارآفرین و دانشگاه نسل سوم، آموزش عالی فراملی، برنامه ریزی درسی در آموزش، جایگاه آموزشهای مهارتی در آموزش عالی و دانشگاه پژوهی برای معاونین آموزشی و مدیران کل آموزش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور روز بیست و هشتم بهمن ماه برگزار خواهد شد.
بنا بر اعلام دبیرخانه کنگره آخرین تاریخ ارسال مقالات 30 دی ماه و تاریخ داوری مقالات دهم بهمن ماه می باشد.
علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس پایگاه الکترونیکی کنگره www.amozeshalee.ir مراجعه نمایند.

23 دی 1394 / تعداد نمایش : 1097