متن کامل خبر


 
انتصاب مسئولین همایش ملی مدیریت فضای سبز شهری

خلاصه خبر: از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، مدیر، دبیر علمی، دبیر اجرایی و اعضاء کمیته علمی همایش ملی مدیریت فضای سبز شهری منصوب شدند.

از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، مدیر، دبیر علمی، دبیر اجرایی و اعضاء کمیته علمی همایش ملی مدیریت فضای سبز شهری منصوب شدند.
بر این اساس دکتر علی اصغر طالبی به عنوان مدیر همایش، دکتر محمد مهرآبادی به عنوان دبیر اجرایی همایش و دکتر عباس یدالهی به عنوان دبیر علمی همایش ملی مدیریت فضای سبز شهری منصوب شدند.
همچنین دکتر یعقوب فتحی پور، دکتر برات قبادیان، دکتر سعید مرید، دکتر مجید آقاعلیخانی، دکتر ناصر صفایی، دکتر علی اصغر طالبی، دکتر عباس یدالهی و دکتر احمد معینی به عنوان اعضاء کمیته علمی همایش ملی مدیریت فضای سبز شهری منصوب شدند.
گفتنی است همایش ملی مدیریت فضای سبز شهری بهمن ماه سال 95 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

13 دی 1394 / تعداد نمایش : 1494