متن کامل خبر


 
انتصاب اعضاء کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی سامانه ای

خلاصه خبر: از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، حکم انتصاب برخی از اعضاء کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی سامانه ای ابلاغ شد.

از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، حکم انتصاب برخی از اعضاء کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی سامانه ای ابلاغ شد.
به موجب این ابلاغ، دکتر خسرو خواجه، دکتر سجاد ازگلی، دکتر محمد تقی حمیدی بهشتی، دکتر امین رمضانی، دکتر مهدی سجودی و دکتر محمد صنیعی آباده، به عنوان عضو کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی سامانه ای منصوب شدند.
گفتنی است دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی سامانه ای به ریاست دکتر محمد تقی احمدی دوم و سوم دیماه سالجاری در سالن شهید مطهری برگزار می شود.

30 آذر 1394 / تعداد نمایش : 1378