متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: هنگامه حاجی پور شیرازی، مهندسی مواد، گروه شناسایی و انتخاب مواد

خلاصه خبر: پاشش سرد اکسید تیتانیم آناتاز نانوساختار

 • عنوان: پاشش سرد اکسید تتیانیم آناتاز نانوساختار
 • ارائه‌کننده: هنگامه حاجی پور شیرازی
 • استاد راهنمای اول : دکتر امیر عبداله زاده
 • استاد راهنمای دوم : دکتر حمید اسدی
 • استاد مشاور : دکتر احسان طاهری نساج
 • استاد ناظر داخلی اول: دکتر علیرضا صبور روح اقدم
 • استاد ناظر داخلی دوم : دکتر رضا میراسمعیلی
 • استاد ناظر خارجی اول: دکتر فرشید کاشانی بزرگ
 • استاد ناظر خارجی دوم: دکتر کامران دهقانی
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر رضا میراسمعیلی
 • مکان: دانشکده علوم پایه
 • تاریخ: 1398/03/11
 • ساعت: 13:45

30 اردیبهشت 1398 / تعداد نمایش : 62