متن کامل خبر


 
برگزاری کارگاه اخلاق در پژوهش

خلاصه خبر: شرکت درکارگاه اخلاق در پژوهش برای کلیه دانشجویان جدیدالورود و دانشجویان دوره های قبل که این کارگاه را نگذرانده اند در رشته های علوم پزشکی و دانشجویان دانشکده های دیگر که نیاز به کد اخلاق دارند الزامی است. ثبت نام از طریق لینک https://www.eventbox.ir/ethics97-tmu

23 مهر 1397 / تعداد نمایش : 288