زمینه‌های تحقیقاتی


 

می نور لمیعیان میاندوآب (دانشیار)

 • کاربرد آزمون و مدل(کمی وکیفی)در حیطه آموزش سلامت باروری و سبک زندگی
 • طراحی آموزشی و ابزار سازی کیفیت زندگی و سطح سواد سلامت در ارتقا سلامت زنان و خدمات باروری جنسی(کمی و کیفی)
 • کاربرد آزمون تئوری و مدل (کمی وکیفی) درحیطه کنترل سرطان زنان

لیدا مقدم بنائم (دانشیار)

 • اختلالات مادری و جنینی در بارداری
 • سلامت باروری

نجمه تهرانیان (استادیار)

 • حیطه های بالینی بهداشت باروری و مامایی با تاکید بر مباحث مولکولی ، سلولی و مکانیسمها
 • آندوکرینولوژی در بارداری ،زایمان و زنان

شهیده جهانیان سادات محله (استادیار)

  شاداب شاه علی (استادیار)

  • سلامت جنسی، سلامت جنسی و باروری زنان
  • اختلالات کف لگن