زمینه‌های تحقیقاتی


 

می نور لمیعیان میاندوآب (دانشیار)

  • کاربرد آزمون و مدل(کمی وکیفی)در حیطه آموزش سلامت باروری و سبک زندگی
  • طراحی آموزشی و ابزار سازی کیفیت زندگی و سطح سواد سلامت در ارتقا سلامت زنان و خدمات باروری جنسی(کمی و کیفی)
  • کاربرد آزمون تئوری و مدل (کمی وکیفی) درحیطه کنترل سرطان زنان

لیدا مقدم بنائم (دانشیار)

  • اختلالات مادری و جنینی در بارداری
  • سلامت باروری

نجمه تهرانیان (استادیار)

  • حیطه های بالینی بهداشت باروری و مامایی با تاکید بر مباحث مولکولی ، سلولی و مکانیسمها
  • آندوکرینولوژی در بارداری ،زایمان و زنان

شهیده جهانیان سادات محله (استادیار)

    شاداب شاه علی (استادیار)