متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله:خانم فاطمه پورحاجی ، گروه بهداشت و ارتقای سلامت

خلاصه خبر: جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم فاطمه پورحاجی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

  • استاد راهنما: استاد محترم جناب آقای دکتر فضل ا.. غفرانی پور
  • استاد،ناظر داخلی : استاد محترم جناب آقای دکتر شمس الدین نیکنامی
  • استاد ناظر داخلی: استاد محترم جناب آقای دکتر علیرضا حیدرنیا
  • استاد،داور مدعو: استاد محترم جناب آقای دکتر هرمز سنایی نسب
  • استاد ،داور مدعو: استاد محترم جناب آقای دکتر داوود شجاعی زاده
  • مکان: دانشکده علوم پزشکی-ساختمان شماره یک قدیم -طبقه همفک -سالن سمینار
  • تاریخ: 1397/11/10 چهارشنبه
  • ساعت: 10-12
7 بهمن 1397 / تعداد نمایش : 69