متن کامل خبر


 
جلسه کمیته تخصصی پژوهشی:خانم مریم نژاد سیستانی ، گروه علوم تشریح

خلاصه خبر: جهت شرکت درجلسه کمیته تخصصی پژوهشی خانم مریم نژاد سیستانی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته علوم تشریح دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

  • استاد راهنما: استاد محترم سرکار خانم دکتر مژده صالح نیا
  • استاد داور داخلی اول: استاد محترم جناب آقای دکتر مجتبی رضازاده
  • استاد داور داخلی دوم: استاد محترم جناب آقای تقی طریحی
  • استاد داور مدعو: استاد محترم جناب آقای دکترفردین عمیدی
  • استاد راهنما دوم: استاد محترم جناب آقای دکتر سعید زواره
  • استاد داور مدعو: استاد محترم سرکار خانم طاهره مازوچی
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: استاد محترم جناب آقای دکتر ایمان حلوایی
  • مکان: دانشکده علوم پزشکی -ساختمان پزشکی یک (جدید)طبقه دهم سالن سمینار
  • تاریخ: چهارشنبه 97/09/28
  • ساعت: 9-10
21 آذر 1397 / تعداد نمایش : 69