متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رسانه:آقای امیر میرشفیعی، گروه مهندسی بهداشت محیط

خلاصه خبر: جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای امیر میرشفیعی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

  • استاد راهنما: استاد محترم جناب آقای دکتر عباس رضایی
  • استاد ناظر داخلی اول: استاد محترم جناب آقای دکترسید غلامرضا موسوی
  • دانشیار ناظر داخلی دوم: استاد محترم جناب آقای دکترعلی خوانین
  • استاد داور مدعو: استاد محترم جناب آقای دکترمهدی فرزاد کیا
  • استاد داور مدعو : استاد محترم جناب آقای دکترمهرداد فرخی
  • استاد مشاور اول: استاد محترم جناب آقای دکتر رسول صراف ماموری
  • مکان: دانشکده علوم پزشکی-ساختمان شماره 5 ط 4-سالن سمینار
  • تاریخ: 1397/06/19
  • ساعت: 13/30-15/30
21 شهریور 1397 / تعداد نمایش : 113