چهارشنبه 17 بهمن 1397 172

جلسه کمیته تخصصی پژوهشی:خانم شیرین رخسار طلب اذر، گروه بیوشیمی بالینی

جهت شرکت درجلسه کمیته تخصصی پژوهشی خانم شیرین رخسار طلب اذر بر دانشجوی رشته بیوشیمی بالینی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

  • استاد راهنما: استاد محترم سرکار خانم دکتر سیده زهرا بطحایی
  • دانشیار-مشاور: استاد محترم جناب آقای دکترفیروز قادری پاکدل
  • استاد داور داخلی اول: استاد محترم جناب آقای دکترعباس صاحبمقدم لطفی
  • استاد-نماینده تحصیلات تکمیلی: استاد محترم جناب آقای دکتر عبدالامیر علامه
  • دانشیار داور داخلی : استاد محترم سرکار خانم دکتر ملیحه سودی
  • دانشیار داور مدعو: استاد محترم جناب آقای دکتر محمد انصاری
  • دانشیار داور مدعو: استاد محترم جناب آقای دکتر محسن ناصری
  • مکان: دانشکده علوم پزشکی -ساختمان پزشکی دو -طبقه دوم سالن سمینار
  • تاریخ: چهارشنبه 97/11/17
  • ساعت: 9-10:30