اخبار و رویدادها


 
جلسه دفاع از پایان نامه آقای میلاد محمودزاده، رشته مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان نامه آقای میلاد محمودزاده، رشته مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان نامه آقای میلاد محمودزاده، رشته مدیریت بازرگانی
25اسفند1397
دومین جلسه باشگاه علمی گروه مدیریت فناوری اطلاعات
دومین جلسه باشگاه علمی گروه مدیریت فناوری اطلاعات
20اسفند1397
تحلیل تاثیر پیمان کیوتو و چشم انداز عملکردی پیمان پاریس
جلسه دفاع از پایان نامه خانم رضوان یزدان پناه، رشته اقتصاد انرژی
جلسه دفاع از پایان نامه خانم رضوان یزدان پناه، رشته اقتصاد انرژی
19اسفند1397
جلسه دفاع از پایان نامه آقای جعفر ابراهیمی، رشته اقتصاد انرژی
جلسه دفاع از پایان نامه آقای جعفر ابراهیمی، رشته اقتصاد انرژی
جلسه دفاع از پایان نامه آقای جعفر ابراهیمی، رشته اقتصاد انرژی
19اسفند1397
دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می کند
دومین کنرانس مدیریت و مهندسی پیشرفت
دومین کنرانس مدیریت و مهندسی پیشرفت
13اسفند1397
جلسه دفاع از پایان نامه خانم ناهید ناصری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
جلسه دفاع از پایان نامه خانم ناهید ناصری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
جلسه دفاع از پایان نامه خانم ناهید ناصری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
11اسفند1397
فراخوان Mobility Grant برای گذراندن دوره تحقیقاتی توسط دانشجویان در دانشگاه های سوئیس
انعکاس فراخوان Mobility Grant برای گذراندن دوره تحقیقاتی توسط دانشجویان در دانشگاه های سوئیس
30بهمن1397
فراخوان دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری
فراخوان دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری
فراخوان دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری
30بهمن1397
اولین کنگره آسیب شناسی آموزش در نظام پولی ومالی کشور
اولین کنگره آسیب شناسی آموزش در نظام پولی ومالی کشور
اولین کنگره آسیب شناسی آموزش در نظام پولی ومالی کشور " به همراه اولین جایزه کارشناس خبره آموزش "
28بهمن1397
کنگره آسیب شناسی آموزش در نظام پولی و مالی کشور
کنگره آسیب شناسی آموزش در نظام پولی و مالی کشور
جایگاه و اهمیت نظام های پولی و مالی در اقتصاد و توسعه کشور و همچنین نقش موثر آن در اقتصاد جهان و ارتقای تجارت بین المللی موجب گردیده تا نظام های هوشمند، اعتلای دانش و آموزشهای نوین و سرمایه گذاری بر سرمایه انسانی نهادهای پولی و مالی ، را در الویت استراتژی های خود قرار دهند. از طرفی دیگر فضای پر چالش و رقابتی نظام های پولی و مالی کشور ، به ویژه در فضای جاری بین المللی، نیاز به ارائه و خدمات پولی و مالی نوین و مدرن را مورد تأکید قرار داده و مدیران موفق، آینده درخشان اقتصاد کشور ا را در گرو آموزش و توانمندسازی نظام پولی و مالی کشور ، کارشناسان و مدیران نهادهای پولی و مالی می دانند.
25بهمن1397
دوره های آموزشی زمستانه مدرسه کسب و کار مدرس
عناوین و مشخصات دوره های آموزشی زمستانه مدرسه کسب و کار مدرس
دوره های آموزشی زمستانه مدرسه کسب و کار مدرس
24بهمن1397
پذیرش بدون آزمون دانشگاه یزد
فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه یزد
پذیرش بدون آزمون دانشگاه یزد
24بهمن1397
جلسه دفاع از پایان نامه فاطمه علی نسب ایمنی رشته مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان نامه فاطمه علی نسب ایمنی رشته مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان نامه فاطمه علی نسب ایمنی رشته مدیریت صنعتی
17بهمن1397
جلسه دفاع از پایان نامه آقای معین خزائی رشته مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان نامه آقای معین خزائی رشته مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان نامه آقای معین خزائی رشته مدیریت صنعتی
17بهمن1397
جلسه دفاع از پایان نامه خانم پروین مریدی رشته علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان نامه خانم پروین مریدی رشته علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان نامه خانم پروین مریدی رشته علوم اقتصادی
17بهمن1397
جلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب حاجیان رشته مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب حاجیان رشته مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب حاجیان رشته مدیریت صنعتی
14بهمن1397
جلسه دفاع از پایان نامه خانم رکسانا حیدری رشته مدیریت تکنولوژِی
جلسه دفاع از پایان نامه خانم رکسانا حیدری رشته مدیریت تکنولوژِی
جلسه دفاع از پایان نامه خانم رکسانا حیدری رشته مدیریت تکنولوژِی
14بهمن1397
جلسه دفاع از پایان نامه خانم انیس سلیمانی پور رشته حسابداری
جلسه دفاع از پایان نامه خانم انیس سلیمانی پور رشته حسابداری
جلسه دفاع از پایان نامه خانم انیس سلیمانی پور رشته حسابداری
14بهمن1397
جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدتقی زندیه رشته مدیریت فناوری اطلاعات
جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدتقی زندیه رشته مدیریت فناوری اطلاعات
جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدتقی زندیه رشته مدیریت فناوری اطلاعات
13بهمن1397
جلسه دفاع از رساله آقای مهدی کرامت فر،رشته اقتصاد سلامت
جلسه دفاع از رساله آقای مهدی کرامت فر،رشته اقتصاد سلامت
جلسه دفاع از رساله آقای مهدی کرامت فر،رشته اقتصاد سلامت
13بهمن1397
جلسه دفاع از پایان نامه آقای زانیار خاطری رشته علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان نامه آقای زانیار خاطری رشته علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان نامه آقای زانیار خاطری رشته علوم اقتصادی
7بهمن1397
اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدرضا عارفیان رشته اقتصاد انرژی
جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدرضا عارفیان رشته اقتصاد انرژی
اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدرضا عارفیان رشته اقتصاد انرژی
7بهمن1397
سخنرانی علمی "داده های پیوندی: مفاهیم داده، الزامات پیاده سازی " برگزار شد
سخنرانی علمی "داده های پیوندی: مفاهیم داده، الزامات پیاده سازی " برگزار شد
سخنرانی علمی "داده های پیوندی: مفاهیم داده، الزامات پیاده سازی " برگزار شد
3بهمن1397
ابلاغ بخشنامه ساماندهی تشریفات پذیرایی در جلسات دفاع
ابلاغ بخشنامه ساماندهی تشریفات پذیرایی در جلسات دفاع
ابلاغ بخشنامه ساماندهی تشریفات پذیرایی در جلسات دفاع
3بهمن1397
گردهمایی دانش آموختگان دانشکده مدیریت و اقتصاد
گردهمایی دانش آموختگان دانشکده مدیریت و اقتصاد
گردهمایی دانش آموختگان دانشکده مدیریت و اقتصاد
30دی1397
کنگره بین المللی سیستم های کلان مقیاس محاسباتی و تحلیل کلان داده
کنگره بین المللی سیستم های کلان مقیاس محاسباتی و تحلیل کلان داده
کنگره بین المللی سیستم های کلان مقیاس محاسباتی و تحلیل کلان داده
29دی1397
اطلاعیه انتخاب واحد با تاخیر
اطلاعیه انتخاب واحد با تاخیر
29دی1397
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله آقای علیرضا مهانیان رشته مدیریت فناوری اطلاعات
جلسه دفاع از رساله آقای علیرضا مهانیان،رشته مدیریت فناوری اطلاعات
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله آقای علیرضا مهانیان رشته مدیریت فناوری اطلاعات
26دی1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم ناهید درخشش رشته مدیریت دولتی
جلسه دفاع از پایان نامه ناهید درخشش،رشته مدیریت دولتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم ناهید درخشش رشته مدیریت دولتی
23دی1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای پوریا جدی رشته حسابداری
جلسه دفاع از پایان نامه آقای پوریا جدی،رشته حسابداری
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای پوریا جدی رشته حسابداری
23دی1397
جلسه دفاع از پایان نامه خانم اسیه هاشمی رشته مدیریت دولتی
جلسه دفاع از پایان نامه خانم اسیه هاشمی رشته مدیریت دولتی
جلسه دفاع از پایان نامه خانم اسیه هاشمی رشته مدیریت دولتی
23دی1397
ابلاغ مصوبه شورای آموزشی مورخ 18دی ماه 97 در خصوص دانشجویان ورودی 96 و 97 فاقد مدرک زبان
ابلاغ مصوبه شورای آموزشی مورخ 18دی ماه 97 در خصوص دانشجویان ورودی 96 و 97 فاقد مدرک زبان
22دی1397
اطلاعیه ارزشیابی آموزشی و نحوه دریافت مجوز ورود به جلسه امتحان نیمسال اول سال تحصیلی98-97
اطلاعیه ارزشیابی آموزشی و نحوه دریافت مجوز ورود به جلسه امتحان نیمسال اول سال تحصیلی98-97
اطلاعیه ارزشیابی آموزشی و نحوه دریافت مجوز ورود به جلسه امتحان نیمسال اول سال تحصیلی98-97
16دی1397
پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان دانشگاه یاسوج
اطلاعیه دانشگاه یاسوج در خصوص پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان
پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان دانشگاه یاسوج
9دی1397
اطلاعیه دفاع از رساله آقای وحید صداقت آهنگری رشته مدیریت بازرگانی
آقای وحید صداقت آهنگری،مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از رساله آقای وحید صداقت آهنگری رشته مدیریت بازرگانی
5دی1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای مهدی مرادی رشته مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی
مهدی مرادی، مدیریت دولتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای مهدی مرادی رشته مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی
27آذر1397
راهنمای ثبت مقالات در سامانه گلستان
دستورالعمل سامانه جامع دانشگاهی-راهنمای ثبت مقالات در سامانه گلستان
24آذر1397
انا لله و انا الیه راجعون
جناب آقای دکتر حسین اعتمادی مصیبت درگذشت برادر ارجمند و بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده
24آذر1397
پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
19آذر1397
اطلاعیه تمدید سنوات مازاد تحصیلی دانشجویان دکتری ورودی مهر 1392
اطلاعیه تمدید سنوات مازاد تحصیلی دانشجویان دکتری ورودی مهر 1392
اطلاعیه تمدید سنوات مازاد تحصیلی دانشجویان دکتری ورودی مهر 1392
13آذر1397
اطلاعیه معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص ارائه مدرک زبان انگلیسی
اطلاعیه معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص ارائه مدرک زبان انگلیسی
اطلاعیه معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص ارائه مدرک زبان انگلیسی
11آذر1397
اطلاعیه دفاع از رساله آقای یونس محمدی رشته مدیریت صنعتی
بونس محمدی، مدیریت صنعتی
اطلاعیه دفاع از رساله آقای یونس محمدی رشته مدیریت صنعتی
11آذر1397
کنگره متخصصان علوم اطلاعات، آموزش دانشگاهی، توانمندسازی نیروی انسانی
کنگره متخصصان علوم اطلاعات: آموزش دانشگاهی: توانمندسازی نیروی انسانی؛ پویایی حرفه در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۶ و ۲۷ آبان ماه برگزار شد.
5آذر1397
گزارش سخنرانی دکتر محمد حسن زاده، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، در پنل افتتاحیه چهارمین کنگره سالانه متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی، با عنوان: آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی
چهارمین کنگره سالانه متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی
دکتر محمد حسن زاده عضو هیئت علمی و مدیرگروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان چهارمین سخنران در پنل افتتاحیه، ضمن خیر مقدم، تشکر و خسته نباشید را هم از طرف خود و هم از طرف انجمن تازه تاسیس، ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران، به دست‌اندر کاران برگزاری چهارمین کنگره متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی اعلام کرد.
3آذر1397
آیین امضای تفاهم نامه به مناسبت بزرگداشت هفته کتاب و کتابخوانی
امضاي تفاهم نامه همكاري بين انجمن ارتقاي كتابخانه هاي عمومي و سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران
جلسه "آیین امضای تفاهم نامه به مناسبت بزرگداشت هفته کتاب و کتابخوانی" با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید راس ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 28/08/1397 در سالن جلسات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران آغاز شد.
3آذر1397
اطلاعیه دفاع از رساله آقای مجید نجاتیان رشته مدیریت صنعتی
مجید نجاتیان، مدیریت صنعتی
اطلاعیه دفاع از رساله آقای مجید نجاتیان رشته مدیریت صنعتی
27آبان1397
اطلاعیه دفاع از رساله آقای محمد امینی رشته مدیریت صنعتی
محمدرضا امینی، مدیریت صنعتی
اطلاعیه دفاع از رساله آقای محمد امینی رشته مدیریت صنعتی
27آبان1397
اولین جلسه باشگاه علمی گروه مدیریت فناوری اطلاعات
باشگاه علمی گروه مدیریت فناوری اطلاعات
26آبان1397
اطلاعیه تمدید مازاد تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی مهر 1394
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی مهر ماه سال 1394(موضوع تمدید سنوات مازاد تحصیلی)
21آبان1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مهسا محمد زاده رشته مدیریت بازرگانی
مهسا محمد زاده، مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مهسا محمد زاده رشته مدیریت بازرگانی
21آبان1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مائده معصومی رشته مدیریت بازرگانی
مائده معصومی، مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مائده معصومی رشته مدیریت بازرگانی
20آبان1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم فریبا خراسانی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
فریبا خراسانی، علم اطلاعات و دانش شناسی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم فریبا خراسانی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
12آبان1397
ابلاغ دستور العمل فرصت تحقیقاتی
ابلاغ دستور العمل فرصت تحقیقاتی
6آبان1397
کمیته امداد امام (ره)
اطلاعیه کمیته امداد امام (ره) در خصوص حمایت از رساله دکتری
اطلاعیه کمیته امداد امام (ره) در خصوص حمایت از رساله دکتری
1آبان1397
سازمان بازرسی کل کشور در خصوص امریه خدمت سربازی
اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور در خصوص امریه خدمت سربازی
اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور در خصوص امریه خدمت سربازی
1آبان1397
جلسه معارفه گروه مدیریت فناوری اطلاعات و گروه علوم اقتصادی
جلسه معارفه گروه مدیریت فناوری اطلاعات و گروه علوم اقتصادی
30مهر1397
اطلاعیه دفاع از رساله آقای علی حاجی غلام سریزدی رشته مدیریت فناوری اطلاعات
علی حاجی غلام سریزدی، مدیریت فناوری اطلاعات
اطلاعیه دفاع از رساله آقای علی حاجی غلام سریزدی رشته مدیریت فناوری اطلاعات
24مهر1397
جلسه معارفه دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی
تصویر جلسه معارفه رشته مدیریت بازرگانی
23مهر1397
جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت صنعتی
جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت صنعتی
جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت صنعتی
23مهر1397
جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حسابداری
جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حسابداری
جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حسابداری
23مهر1397
جلسه معارفه دانشجویان مقطع دکتری و ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات
جلسه معارفه دانشجویان مقطع دکتری و ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات
جلسه معارفه دانشجویان مقطع دکتری و ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات
23مهر1397
جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت بازرگانی
جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت بازرگانی
جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت بازرگانی
23مهر1397
جلسه معارفه دانشجویان گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
جلسه معارفه دانشجویان گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
14مهر1397
پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، زمان 19 و 20 آذرماه 1397 (جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید)
انجمن علوم مدیریت ایران در سال 1397 با همکاری دانشگاه تربیت مدرس برگزار می کند.
11مهر1397
اطلاعیه دفاع از رساله آقای محسن قربانلو رشته مدیریت دولتی
محسن قربانلو، مدیریت دولتی
اطلاعیه دفاع از رساله آقای محسن قربانلو رشته مدیریت دولتی
8مهر1397
همایش ارزش آفرینی هلدینگ ها در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی
همایش ارزش آفرینی هلدینگ ها در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی
3مهر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم شقایق خراسانی رشته مدیریت بازرگانی
شقایق خراسانی، مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم شقایق خراسانی رشته مدیریت بازرگانی
2مهر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم زهره براتی رشته حسابداری
زهره براتی، حسابداری
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم زهره براتی رشته حسابداری
1مهر1397
دریافت اولین جایزه مقاله سال انجمن کتابداری و اطلاع رسانی آسیا و اقیانوسیه
دریافت اولین جایزه مقاله سال انجمن کتابداری و اطلاع رسانی آسیا و اقیانوسیه
مقاله جناب آقای دکتر محمد حسن زاده و خانم مریم درخشان از سوی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی آسیا و اقیانوسیه به عنوان مقاله برتر سال 2017 اعلام شده است.
1مهر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای مهراد اسدی رشته علوم اقتصادی
مهراد اسدی، علوم اقتصادی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای مهراد اسدی رشته علوم اقتصادی
1مهر1397
بیست و سومین گاهنامه پژوهش و فناوری
بیست و سومین گاهنامه پژوهش و فناوری
بیست و سومین گاهنامه پژوهش و فناوری
1مهر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای احسان مقیمیان رشته حسابداری
احسان مقیمیان، حسابداری
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای احسان مقیمیان رشته حسابداری
31شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم تینا وفامهر رشته مدیریت بازرگانی
تینا وفامهر، مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم تینا وفامهر رشته مدیریت بازرگانی
31شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه حسابی رشته مدیریت فناوری اطلاعات
فاطمه حسابی، مدیریت فناوری اطلاعات
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه حسابی رشته مدیریت فناوری اطلاعات
26شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم فرناز مجیدی رشته مدیریت صنعتی
فرناز مجیدی، مدیریت صنعتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم فرناز مجیدی رشته مدیریت صنعتی
25شهریور1397
یازدهمین دوره کارگاه آموزشی جست و جو در پایگاههای اطلاعات علمی
یازدهمین دوره کارگاه آموزشی جست و جو در پایگاههای اطلاعات علمی در دانشکده علوم انسانی برگزار می شود.
25شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای عباس غلامی رشته مدیریت بازرگانی
عباس غلامی، مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای عباس غلامی رشته مدیریت بازرگانی
24شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مریم کامرانی رشته مدیریت بازرگانی
مریم کامرانی، مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مریم کامرانی رشته مدیریت بازرگانی
24شهریور1397
اطلاعیه انتخاب واحد با تاخیر دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
دانشجویانی که به دلیل نقص پرونده آموزشی انتخاب واحد ننموده اند ، برای رفع نقص پرونده آموزشی اقدام نمایند تا در بازه زمانی 10 الی 11 مهر ماه برابر ضوابط انتخاب واحد خود را انجام دهند.
24شهریور1397
جشنواره دانشجویی ترویج علم در پایان نامه
جشنواره دانشجویی ترویج علم در پایان نامه
24شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم ستاره صدیقی رشته مدیریت بازرگانی
ستاره صدیقی، مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم ستاره صدیقی رشته مدیریت بازرگانی
21شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای یوسف عابدی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
یوسف عابدی، علم اطلاعات و دانش شناسی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای یوسف عابدی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
21شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای احمد جلالی رشته مدیریت دولتی
احمد جلالی، مدیریت دولتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای احمد جلالی رشته مدیریت دولتی
21شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای میثم محمدی رشته حسابداری
میثم محمدی، حسابداری
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای میثم محمدی رشته حسابداری
21شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم الهام نوروزی رشته مدیریت بازرگانی
الهام نوروزی، مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم الهام نوروزی رشته مدیریت بازرگانی
21شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مریم طوفانی رشته مدیریت فناوری اطلاعات
مریم طوفانی، مدیریت فناوری اطلاعات
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مریم طوفانی رشته مدیریت فناوری اطلاعات
21شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم نهال احمدی رشته حسابداری
نهال احمدی، حسابداری
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم نهال احمدی رشته حسابداری
20شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم آناهیتا نظری رشته حسابداری
آناهیتا نظری، حسابداری
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم آناهیتا نظری رشته حسابداری
20شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سمیرا رحیمی رشته حسابداری
سمیرا رحیمی، حسابداری
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سمیرا رحیمی رشته حسابداری
20شهریور1397
ششمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه
ششمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه
18شهریور1397
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری خانم زهرا فاطمی رشته مدیریت صنعتی
سیده زهرا فاطمی، مدیریت صنعتی
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری خانم زهرا فاطمی رشته مدیریت صنعتی
12شهریور1397
انتخاب جناب آقای قاسم ملکی و ابوالقاسم حیدری به عنوان کارشناس تلاشگر دانشکده
انتخاب جناب آقای قاسم ملکی و ابوالقاسم حیدری به عنوان کارشناس تلاشگر دانشکده
12شهریور1397
اطلاعیه معاونت پژوهشی در خصوص بررسی پرونده برای بهره مندی از جوایز تحصیلی سال 98-97 بنیاد ملی نخبگان
اطلاعیه معاونت پژوهشی در خصوص بررسی پرونده برای بهره مندی از جوایز تحصیلی سال 98-97 بنیاد ملی نخبگان
اطلاعیه معاونت پژوهشی در خصوص بررسی پرونده برای بهره مندی از جوایز تحصیلی سال 98-97 بنیاد ملی نخبگان
15مرداد1397
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای محسن محسنی رشته اقتصاد سلامت
محسن محسنی، رشته اقتصاد سلامت
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای محسن محسنی رشته اقتصاد سلامت
31تیر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه السادات احمدیان رشته مدیریت صنعتی
فاطمه السادات احمدیان اردستانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه السادات احمدیان رشته مدیریت صنعتی
31تیر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای حسین فرهنگی کیا رشته مدیریت صنعتی
حسین فرهنگی کیا، مدیریت صنعتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای حسین فرهنگی کیا رشته مدیریت صنعتی
30تیر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مرجان نصرت زاده رشته مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات
مرجان نصرت زاده، رشته مدیریت صنعتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مرجان نصرت زاده رشته مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات
30تیر1397
شیوه نامه حمایت از طرح های کارآفرینی و کسب و کار فناورانه دانشجویی
شیوه نامه حمایت از طرح های کارآفرینی و کسب و کار فناورانه دانشجویی
شیوه نامه حمایت از طرح های کارآفرینی و کسب و کار فناورانه دانشجویی
30تیر1397
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری خانم غزال شاه پری رشته اقتصاد سلامت
غزال شاه پری، اقتصاد سلامت
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری خانم غزال شاه پری رشته اقتصاد سلامت
27تیر1397
رییس دانشکده مدیریت و اقتصاددانشگاه تربیت مدرس در گفت وگو با شبستان:
رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت وگو با شبستان
خداداد حسینی با بیان اینکه وجود و حدود پیشرفت علم و فناوری و تواناییِ برقراری دیپلماسی علمی در تقسیم قدرت و استیلای کشورها نقش مهمی دارد، گفت: برخلاف کشورهای پیشرفته، به علوم انسانی به عنوان زیربنای تحولات اجتماعی و اقتصادی توجه نداریم.
24تیر1397
همایش ملی هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در ایران
همایش ملی هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در ایران
همایش ملی هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در ایران
20تیر1397
اطلاعیه سازمان امور دانشجویان در خصوص گواهی قبولی آزمون سنجش دانشجویان غیر ایرانی بورسیه
اطلاعیه سازمان امور دانشجویان در خصوص گواهی قبولی آزمون سنجش دانشجویان غیر ایرانی بورسیه
اطلاعیه سازمان امور دانشجویان در خصوص گواهی قبولی آزمون سنجش دانشجویان غیر ایرانی بورسیه
19تیر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای سیامک جهانگیری رشته حسابداری
سیامک جهانگیری، حسابداری
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای سیامک جهانگیری رشته حسابداری
13تیر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای محمد حسن مراداف رشته مدیریت بازرگانی
محمد حسن مراداف، مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای محمد حسن مراداف رشته مدیریت بازرگانی
13تیر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سارا موسوی رشته مدیریت بازرگانی
سارا موسوی، مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سارا موسوی رشته مدیریت بازرگانی
13تیر1397
اطلاعیه اولین سالگرد درگذشت دکتر منصور اعتصامی
اطلاعیه اولین سالگرد درگذشت دکتر منصور اعتصامی
اطلاعیه اولین سالگرد درگذشت دکتر منصور اعتصامی
12تیر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای عباس کشاورزی رشته مدیریت دولتی
عباس کشاورزی، مدیریت دولتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای عباس کشاورزی رشته مدیریت دولتی
12تیر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای سید مهدی رضوی دهکردی رشته حسابداری
سید مهدی رضوی دهکردی، حسابداری
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای سید مهدی رضوی دهکردی رشته حسابداری
12تیر1397
اطلاعیه آموزش دانشگاه در خصوص نقص مدارک دانشجویان
اطلاعیه آموزش دانشگاه در خصوص نقص مدارک دانشجویان
12تیر1397
فراخوان ثبت نام جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
فراخوان ثبت نام جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
فراخوان ثبت نام جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
12تیر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه سمیری رشته مدیریت دولتی
فاطمه سمیری، مدیریت دولتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه سمیری رشته مدیریت دولتی
9تیر1397
معرفی اخبار مهم کانون پتنت ایران در حوزه‌های مختلف فناوری
معرفی اخبار مهم کانون پتنت ایران در حوزه‌های مختلف فناوری
نماینده کانون پتنت ایران به معرفی اخبار مهم این کانون در حوزه‌های مختلف فناوری پرداخت.
7تیر1397
فراخوان همایش ملی هفتادسال برنامه ریزی توسعه در ایران
فراخوان همایش ملی هفتادسال برنامه ریزی توسعه در ایران
فراخوان همایش ملی هفتادسال برنامه ریزی توسعه در ایران
6تیر1397
اطلاعیه دانشگاه الزهرا در خصوص برگزاری نیمسال تابستان 97
اطلاعیه دانشگاه الزهرا در خصوص برگزاری نیمسال تابستان 97
30خرداد1397
اطلاعیه بورس تحصیلی دولت مالزی 2018
اطلاعیه بورس تحصیلی دولت مالزی 2018
30خرداد1397
معرفی اخبار مهم کانون پتنت ایران در حوزه‌های مختلف فناوری
نماینده کانون پتنت ایران به معرفی اخبار مهم این کانون در حوزه‌های مختلف فناوری پرداخت.
30خرداد1397
اطلاعیه معاونت آموزشی در خصوص ارزشیابی دروس تخصصی
اطلاعیه معاونت آموزشی در خصوص ارزشیابی دروس تخصصی
29خرداد1397
اطلاعیه معاونت دانشجویی دانشگاه در خصوص در خصوص تمدید تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر 94 و بعد از آن
اطلاعیه معاونت دانشجویی دانشگاه در خصوص در خصوص تمدید تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر 94 و بعد از آن
28خرداد1397
آخرین مهلت دریافت هزینه بن کتاب دانشجویان - سال 1397
آخرین مهلت دریافت هزینه بن کتاب دانشجویان - سال 1397
28خرداد1397
امیر حسین رسول نژاد، مدیریت دولتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای امیر حسین رسول نژاد دانشجوی رشته مدیریت دولتی مقطع کارشناسی ارشد
28خرداد1397
برنامه زمانبندی مصاحبه علمی و تشکیل پرونده دانشجویان دکتری
برنامه زمانبندی مصاحبه علمی و تشکیل پرونده دانشجویان دکتری
27خرداد1397
مدارک لازم برای فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری
مدارک لازم برای فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری
21خرداد1397
اطلاعیه ارزشیابی آموزشی و نحوه دریافت مجوز ورود به جلسه امتحان در نیمسال دوم
اطلاعیه ارزشیابی آموزشی و نحوه دریافت مجوز ورود به جلسه امتحان در نیمسال دوم
21خرداد1397
تقويم آموزشی سال تحصيلي 98-97
قابل توجه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه: تقويم دانشگاهي و تقویم اعلام و ثبت نمرات سال تحصيلي 98-97
19خرداد1397
برنامه امتحانی دروس مدرسی در نیمسال دوم 97-96
برنامه امتحانی دروس مدرسی در نیمسال دوم 97-96
8خرداد1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم الهام عربی رشته مدیریت بازرگانی
الهام عربی، مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم الهام عربی رشته مدیریت بازرگانی
7خرداد1397
اطلاعیه شماره 1 دانشگاه تربیت مدرس در خصوص مرحله دوم آزمون ورودی دوره های دکتری تخصصی سال 1397
اطلاعیه شماره 1 دانشگاه تربیت مدرس در خصوص مرحله دوم آزمون ورودی دوره های دکتری تخصصی سال 1397
5خرداد1397
اطلاعیه دانشگاه الزهرا در خصوص پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری
اطلاعیه دانشگاه الزهرا در خصوص پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری
5خرداد1397
اطلاعیه دانشگاه شهید باهنر کرمان در خصوص فراخوان دکتری بدون آزمون سال تحصیلی 98-97
اطلاعیه دانشگاه شهید باهنر کرمان در خصوص فراخوان دکتری بدون آزمون سال تحصیلی 98-97
5خرداد1397
اطلاعیه معاونت پژوهشی دانشگاه در خصوص شرط ارائه مجوز دفاع از رساله دکتری(بازنگری شده)
اطلاعیه معاونت پژوهشی دانشگاه در خصوص شرط ارائه مجوز دفاع از رساله دکتری
1خرداد1397
اطلاعیه دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه
اطلاعیه دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه در نظر دارد در راستای کمک به تحقق احیای دریاچه ارومیه، از رساله های هدف دار تحقیقاتی حمایت نماید.
30اردیبهشت1397
اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
اولویت های پژوهشی دانشجویی مورد حمایت و دستورالعمل حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری - سازمان اداری و استخدامی کشور
29اردیبهشت1397
اطلاعیه تمدید مهلت بارگذاری مدارک بن کارت کتاب دانشجویان
اطلاعیه تمدید مهلت بارگذاری مدارک بن کارت کتاب دانشجویان
25اردیبهشت1397
گروه مهندسی صنایع- مهندسی سیستم های سلامت برگزار می کند:
دویست و هفتمین نشست دانایی افزایی (ندا)
دویست و هفتمین نشست دانایی افزایی با حضور خانم دکتر آخوندزاده و خانم رقیه خشا برگزار می گردد:
24اردیبهشت1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سریرا فرهنگی رشته مدیریت بازرگانی
سریرا فرهنگی، مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سریرا فرهنگی رشته مدیریت بازرگانی
24اردیبهشت1397
اطلاعیه بانک دی در خصوص فراخوان طرح های پژوهشی در سال 1397
قابل توجه دانشجویان و پژوهشگران علاقمند به تحقیق در حوزه های مختلف علمی
17اردیبهشت1397
آرمین امیریان، حسابداری
اطلاعیه دفاه از پایان نامه آقای آرمین امیریان دانشجوی رشته حسابداری
16اردیبهشت1397
اطلاعیه دانشگاه یاسوج در خصوص پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
اطلاعیه دانشگاه یاسوج در خصوص پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
16اردیبهشت1397
برگزاری کارگاه آشنایی با فرصت های تحقیقاتی در آلمان با تمرکز بر بورس بنیاد الکساندر فون هامبولت
برگزاری کارگاه آشنایی با فرصت های تحقیقاتی در آلمان با تمرکز بر بورس بنیاد الکساندر فون هامبولت
16اردیبهشت1397
دهمین جشنواره بین المللی فارابی
دهمین جشنواره بین المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی، از اسفند ماه سال 1396 کار خود را در مرحله دریافت آثار در چهار قالب اثر پژوهشی و کتاب تالیفی و پایان نامه و رساله دانشجویان آغاز کرده است.
16اردیبهشت1397
کنفرانس کسب و کار الکترونیکی در بستر دگردیسی دیجیتال
اطلاعیه انجمن مدیریت صنعتی و مرکز مطالعات مدیریت در خصوص کنفرانس کسب و کار الکترونیکی در بستر دگردیسی دیجیتال
10اردیبهشت1397
امیرکامران کیامهر،مدیریت سیستم ها
اطلاعیه دفاع از رساله
9اردیبهشت1397
اطلاعیه دانشگاه دامغان در خصوص پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری
اطلاعیه دانشگاه دامغان در خصوص پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری
8اردیبهشت1397
مرضیه خدابخش، علوم اقتصادی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مرضیه خدابخش رشته علوم اقتصادی
5اردیبهشت1397
نحوه دریافت هزینه بن کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب
معاونت پژوهشی و فناوری طی اطلاعیه‌ای نحوه دریافت هزینه بن کتاب از نمایشگاه بین‌المللی کتاب را منتشر کرد.
3اردیبهشت1397
دروس آزمون جامع اردیبهشت 97 برای دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی ورودی سال 1395
دروس آزمون جامع اردیبهشت 97 برای دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی ورودی سال 1395
2اردیبهشت1397
دروس آزمون جامع اردیبهشت 97 برای دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی ورودی سال 1395
دروس آزمون جامع اردیبهشت 97 برای دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی ورودی سال 1395
2اردیبهشت1397
اطلاعیه دانشگاه رازی در خصوص پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان درمقطع کارشناسی ارشد
پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان درمقطع کارشناسی ارشد دانشگاه رازی
2اردیبهشت1397
فراخوان دکتری بدون آزمون دانشگاه کاشان
فراخوان دکتری بدون آزمون دانشگاه کاشان
2اردیبهشت1397
اطلاعیه دانشگاه خوارزمی در خصوص پذیرش دانشجویان استعداد درخشان برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
اطلاعیه دانشگاه خوارزمی در خصوص پذیرش دانشجویان استعداد درخشان برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
27فروردین1397
اطلاعیه دانشگاه الزهرا در خصوص پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری
اطلاعیه دانشگاه الزهرا در خصوص پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری
26فروردین1397
کارگاه آموزشی تخصصی «آشنایی با اثربخشی تحقیقات و تدوین استراتژی اثربخشی در پروپوزال‌ها»
کارگاه آموزشی تخصصی «آشنایی با اثربخشی تحقیقات و تدوین استراتژی اثربخشی در پروپوزال‌ها»
کارگاه آموزشی تخصصی «آشنایی با اثربخشی تحقیقات و تدوین استراتژی اثربخشی در پروپوزال‌ها»
20اسفند1396
انتخاب جناب آقای علیرضا بخشی زاده به عنوان دانشجوی نمونه سال 1396
انتخاب جناب آقای علیرضا بخشی زاده به عنوان دانشجوی نمونه سال 1396
انتخاب جناب آقای علیرضا بخشی زاده به عنوان دانشجوی نمونه سال 1396
27اسفند1396
اطلاعیه صندوق ضمانت صادرات ایران در خصوص طرح های تحقیقاتی و پژوهشی
اطلاعیه صندوق ضمانت صادرات ایران در خصوص طرح های تحقیقاتی و پژوهشی
26اسفند1396
دایر بودن کلیه کلاس های درس در هفته آخر اسفند 1396
دایر بودن کلیه کلاس های درس در هفته آخر اسفند 1396
20اسفند1396
لیست دانشجویان ثبت نام نکرده
اسامی دانشجویانی که در لیست فوق آمده است، لطفا در اسرع وقت برای حل مشکلات آموزشی به آموزش دانشکده مراجعه نمایند.
19اسفند1396
اطلاعیه دانشگاه مازندران در خصوص پذیرش مقطع دکتری بدون آزمون
اطلاعیه دانشگاه مازندران در خصوص پذیرش مقطع دکتری بدون آزمون
15اسفند1396
اطلاعیه دانشگاه علامه طباطبائی در خصوص پذیرش بدون آزمون سهمیه استعدادهای درخشان مقطع دکتری
اطلاعیه دانشگاه علامه طباطبائی در خصوص پذیرش بدون آزمون سهمیه استعدادهای درخشان مقطع دکتری
9اسفند1396
اطلاعیه دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
اطلاعیه دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
9اسفند1396
بهاره اکبری
بهاره اکبری، مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم بهاره اکبری رشته مدیریت بازرگانی
30بهمن1396
بهنام نجات روشن
بهنام نجات روشن، مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای بهنام نجات روشن رشته مدیریت بازرگانی
30بهمن1396
خانم شهرزاد ملک
شهرزاد ملک، مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم شهرزاد ملک رشته مدیریت بازرگانی
30بهمن1396
نرگس فرجی
نرگس فرجی،مدیریت بزرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم نرگس فرجی رشته مدیریت بازرگانی
30بهمن1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سمیه احمدی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سمیه احمدی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
23بهمن1396
برنامه درسی گروه های آموزشی دانشکده مدیریت و اقتصاد
برنامه درسی گروه های آموزشی دانشکده مدیریت و اقتصاد
18بهمن1396
دکتر عادل آذر به عنوان استاد نمونه کشوری معرفی شد
طی مراسمی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، از دکتر عادل آذر عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه به عنوان استاد نمونه کشوری تقدیر شد.
17بهمن1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سمیه احمدی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
سمیه احمدی، علم اطلاعات و دانش شناسی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سمیه احمدی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
17بهمن1396
انتخاب دکتر عادل آذر به عنوان استاد نمونه کشور
انتخاب دکتر عادل آذر به عنوان استاد نمونه کشور
16بهمن1396
اطلاعیه آموزش کل دانشگاه در خصوص لیست دانشجویان دارای کسری مدارک ثبت نام
آموزش دانشگاه لیست اسامی دانشجویان دارای کسری مدارک ثبت نام را اعلام کرد.
16بهمن1396
ارتقاء استادی دکتر حسین اعتمادی
ارتقاء استادی دکتر حسین اعتمادی
16بهمن1396
مریم حیدری
مریم حیدری، مدیریت فناوری اطلاعات
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مریم حیدری رشته مدیریت فناوری اطلاعات
15بهمن1396
سوران امید
سوران امید، علوم اقتصادی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای سوران امید رشته علوم اقتصادی
14بهمن1396
زهره ابراهیمی
زهره ابراهیمی، علم اطلاعات و دانش شناسی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم زهره ابراهیمی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
14بهمن1396
مهرفام ممالکی، علوم اقتصادی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مهرفام ممالکی رشته علوم اقتصادی
14بهمن1396
مهدی عزیزی، علوم اقتصادی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای مهدی عزیزی رشته علوم اقتصادی
14بهمن1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای ابراهیم صدیق رشته علوم اقتصادی
ابراهیم صدیق، علوم اقتصادی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای ابراهیم صدیق رشته علوم اقتصادی
11بهمن1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای امین داداشی رشته مدیریت دولتی
امین داداشی، مدیریت دولتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای امین داداشی رشته مدیریت دولتی
11بهمن1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مریم عبدالملکی رشته مدیریت بازرگانی
مریم عبدالملکی، مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مریم عبدالملکی رشته مدیریت بازرگانی
11بهمن1396
اطلاعیه مدیریت آموزشی در خصوص امتحانات روز یکشنبه 8 بهمن ماه 1396
اطلاعیه مدیریت آموزشی در خصوص امتحانات روز یکشنبه 8 بهمن ماه 1396
8بهمن1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم حورا رضاقلی رشته علوم اقتصادی
حورا رضاقلی، علوم اقتصادی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم حورا رضاقلی رشته علوم اقتصادی
8بهمن1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم فرشته صفری رشته علوم اقتصادی
فرشته صفری، علوم اقتصادی
ارائه کننده: خانم نیلوفر برزگان گرايش: علم اطلاعات و دانش شناسی عنوان پایان نامه: تدوین مدل اطلاع آفرینی در گروه های علم اطلاعات و دانش شناسی اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي 1- استاد راهنما دکترعاطفه شریف 2- استاد مشاور - دکتر محمد حسن زاده مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه چهارم ، سالن میرحسنی تاریخ: 1396/11/11 ساعت 13
8بهمن1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم نیلوفر برزگران گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
نیلوفر برزگان، علم اطلاعات و دانش شناسی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم نیلوفر برزگران گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
4بهمن1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم فیروزه پروانه گروه رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
فیروزه پروانه، علم اطلاعات و دانش شناسی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم فیروزه پروانه گروه رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
4بهمن1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای ایمان کوشا رشته مدیریت بازرگانی
ایمان کوشا، مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای ایمان کوشا رشته مدیریت بازرگانی
4بهمن1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم نیلوفر سمیعی رشته مدیریت بازرگانی
نیلوفر سمیعی، مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم نیلوفر سمیعی رشته مدیریت بازرگانی
4بهمن1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای مهدی عزیزی رشته علوم اقتصادی
مهدی عزیزی، علوم اقتصادی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای مهدی عزیزی رشته علوم اقتصادی
4بهمن1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم فرشته صفری رشته علوم اقتصادی
فرشته صفری، علوم اقتصادی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم فرشته صفری رشته علوم اقتصادی
4بهمن1396
امتحانات پایان ترم دانشجویان دانشکده مدیریت و اقتصاد
امتحانات پایان ترم دانشجویان دانشکده مدیریت و اقتصاد
امتحانات پایان ترم دانشجویان دانشکده مدیریت و اقتصاد
3بهمن1396
جلسه مجمع اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد
جلسه مجمع عمومی اعضای محترم هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد
جلسه مجمع اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد
3بهمن1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه سید زهره ساداتی گروه علوم اقتصادی
سید زهره ساداتی، علوم اقتصادی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه سید زهره ساداتی گروه علوم اقتصادی
2بهمن1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سپیده بختیاری رشته مدیریت صنعتی
سپیده بختیاری، مدیریت صنعتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سپیده بختیاری
1بهمن1396
اطلاعیه دفاع از رساله خانم صبا صارمی نیا گروه مدیریت فناوری اطلاعات
صبا صارمی نیا، مدیریت فناوری اطلاعات
اطلاعیه دفاع از رساله خانم صبا صارمی نیا گروه مدیریت فناوری اطلاعات
2بهمن1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم زینب سادات قدمگاهی رشته اقتصاد انرژی
زینب سادات قدمگاهی،اقتصاد انرژی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم زینب سادات قدمگاهی رشته اقتصاد انرژی
1بهمن1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سیده فرزانه جاریانی رشته علوم اقتصادی
سیده فرزانه جاریانی، علوم اقتصادی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سیده فرزانه جاریانی رشته علوم اقتصادی
30دی1396
برنامه امتحانی گروه های علوم اقتصادی ،توسعه و برنامه ریزی اقتصادی،حسابداری و مدیریت بازرگانی
برنامه امتحانی گروه های علوم اقتصادی ،توسعه و برنامه ریزی اقتصادی،حسابداری و مدیریت بازرگانی
برنامه امتحانی گروه های علوم اقتصادی ،توسعه و برنامه ریزی اقتصادی،حسابداری و مدیریت بازرگانی
30دی1396
برنامه امتحانی رشته های مدیریت دولتی و مدیریت صنعتی و مدیریت فناوری اطلاعات و علم اطلاعات و دانش شناسی
برنامه امتحانی رشته های مدیریت دولتی و مدیریت صنعتی و مدیریت فناوری اطلاعات و علم اطلاعات و دانش شناسی
برنامه امتحانی رشته های مدیریت دولتی و مدیریت صنعتی و مدیریت فناوری اطلاعات و علم اطلاعات و دانش شناسی
27دی1396
اطلاعیه فرهنگستان علوم در خصوص همایش ضرورت آینده نگری در مواجهه با چالش ها: برنامه ششم توسعه
اطلاعیه فرهنگستان علوم در خصوص همایش ضرورت آینده نگری در مواجهه با چالش ها
فرهنگستان علوم همایش یک روزه ضرورت آینده نگری در مواجهه با چالش ها: برنامه ششم توسعه برگزار خواهد کرد.
17دی1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم زهرا خدری رشته مدیریت بازرگانی بین الملل
زهرا خدری، مدیریت بازرگانی بین الملل
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم زهرا خدری رشته مدیریت بازرگانی بین الملل
17دی1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه نگار جمالی فرد رشته مدیریت بازرگانی بین الملل
نگار جمالی، مدیریت بازرگانی بین الملل
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم نگار جمالی فرد رشته مدیریت بازرگانی بین الملل
17دی1396
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای علی شیرین رشته مدیریت دولتی
علی شیرین، مدیریت دولتی
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای علی شیرین رشته مدیریت دولتی
17دی1396
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای رضا سعیدی رشته مدیریت فناوری اطلاعات
رضا سعیدی، مدیریت فناوری اطلاعات
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای رضا سعیدی رشته مدیریت فناوری اطلاعات
17دی1396
اطلاعیه ارزشیابی آموزشی و نحوه دریافت مجوز ورود به جلسه امتحان
اطلاعیه ارزشیابی آموزشی و نحوه دریافت مجوز ورود به جلسه امتحان
اطلاعیه ارزشیابی آموزشی و نحوه دریافت مجوز ورود به جلسه امتحان
12دی1396
چهارمین نشست علمی برنامه ایران برای گذار از اقتصاد فسیلی به اقتصاد زیستی
چهارمین نشست علمی برنامه ایران برای گذار از اقتصاد فسیلی به اقتصاد زیستی
مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس نشست علمی از سلسله نشست های اخلاق، حقوق، ایمنی و اقتصاد زیستی برگزار می کند.
12دی1396
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای عبداله عباس نژاد رشته مدیریت دولتی
عبداله عباس نژاد، مدیریت دولتی
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای عبداله عباس نژاد رشته مدیریت دولتی
12دی1396
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای محمدباقر اسدی رشته اقتصاد
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای محمدباقر اسدی رشته اقتصاد
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای محمدباقر اسدی رشته اقتصاد
12دی1396
اطلاعیه دانشگاه خاتم در خصوص سخنرانی علمی آقای دکتر محسن مصلح
اطلاعیه دانشگاه خاتم در خصوص سخنرانی علمی آقای دکتر محسن مصلح
اطلاعیه دانشگاه خاتم در خصوص سخنرانی علمی آقای دکتر محسن مصلح
11دی1396
اطلاعیه معاونت آموزشی در خصوص تمدید سنوات مازاد تحصیلی
اطلاعیه معاونت آموزشی در خصوص تمدید سنوات مازاد تحصیلی
اطلاعیه معاونت آموزشی در خصوص تمدید سنوات مازاد تحصیلی
11دی1396
نشست علمی تاثیر پویای های رقابتی بر قابلیت چابکی
نشست علمی تاثیر پویای های رقابتی بر قابلیت چابکی
نشست علمی تاثیر پویای های رقابتی بر قابلیت چابکی
29آذر1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم پرنیا مرادی پور رشته علوم اقتصادی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم پرنیا مرادی پور رشته علوم اقتصادی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم پرنیا مرادی پور رشته علوم اقتصادی
3دی1396
اطلاعیه معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص رفع نواقص احتمالی مدارک ثبت نام دانشجویان
اطلاعیه معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص رفع نواقص احتمالی مدارک ثبت نام دانشجویان
28آذر1396
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای سید صادق داج خوش رشته مدیریت صنعتی
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای سید صادق داج خوش رشته مدیریت صنعتی
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای سید صادق داج خوش رشته مدیریت صنعتی
27آذر1396
برگزاری کارگاه اخلاق در پژوهش
برگزاری کارگاه اخلاق در پژوهش
26آذر1396
تقویم آموزشی ارائه شده توسط معاونت آموزشی دانشگاه در سال تحصیلی 96-97
تقویم آموزشی ارائه شده توسط معاونت آموزشی دانشگاه در سال تحصیلی 96-97
تقویم آموزشی ارائه شده توسط معاونت آموزشی دانشگاه در سال تحصیلی 96-97
26آذر1396
عرض تسلیت
عرض تسلیت
26آذر1396
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تربیت مدرس
26آذر1396
عرض تسلیت
عرض تسلیت
عرض تسلیت
22آذر1396
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای علی نوری رشته مدیریت رفتاری
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای علی نوری رشته مدیریت رفتاری
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای علی نوری رشته مدیریت رفتاری
25آذر1396
فراخوان پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار
فراخوان پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار
فراخوان پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار با همکاری اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، اصفهان، شیراز و تبریز
22آذر1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم محبوبه شهبازی رشته حسابداری
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم محبوبه شهبازی رشته حسابداری
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم محبوبه شهبازی رشته حسابداری
21آذر1396
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای محمد علی ساری رشته حسابداری
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای محمد علی ساری رشته حسابداری
5آذر1396
کانال اطلاع رسانی دانشکده مدیریت و اقتصاد در شبکه اجتماعی تلگرام
کانال اطلاع رسانی دانشکده مدیریت و اقتصاد در شبکه اجتماعی تلگرام
5آذر1396
اعطای اعتبار مالی بانک سامان به دانشجویان ممتاز
اعطای اعتبار مالی بانک سامان به دانشجویان ممتاز
شرکت کارگزاری بانک سامان به دانشجویان ممتاز در رشته های مدیریت مالی و حسابداری اعتبار مالی جهت خرید و فروش سهام اعظا می نماید.
1آذر1396
کارگاه های روش شناسی پژوهش در مدیریت
کارگاه های روش شناسی پژوهش در مدیریت
دانشکده مدیریت و اقتصاد با همکاری مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری اقدام به برگزاری کارگاه های روش شناسی پژوهش در مدیریت می نماید.
30آبان1396
اطلاعیه معاونت آموزشی مبنی بر برگزاری آزمون زبان انگلیسی در سطح تافل آذر 1396 به دانشجویان فاقد مدرک زبان ورودی 95 و 96 + لیست دانشجویان فاقد مدرک زبان
اطلاعیه معاونت آموزشی مبنی بر برگزاری آزمون زبان انگلیسی در سطح تافل آذر 1396 به دانشجویان فاقد مدرک زبان ورودی 95 و 96 + لیست دانشجویان فاقد مدرک زبان
معاونت آموزشی دوره آزمون زبان انگلیسی در سطح تافل برای دانشجویان فاقد مدرک زبان برگزار می کند
29آبان1396
عنوان رساله:طراحی مدل الزامات و زیر ساخت های توسعه بازارهای بین المللی در حوزه ICT
اطلاعیه دفاع از رساله آقای حسین اسکاره طهرانی رشته مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از رساله آقای حسین اسکاره طهرانی رشته مدیریت بازرگانی
29آبان1396
انا لله و انا الیه راجعون
انا لله و انا الیه راجعون
انا لله و انا الیه راجعون
16آبان1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای احمد خانی رشته مدیریت دولتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای احمد خانی رشته مدیریت دولتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای احمد خانی رشته مدیریت دولتی
10آبان1396
جلسه معارفه گروه آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات
جلسه معارفه گروه آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات
جلسه معارفه گروه آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات
3آبان1396
امکان استفاده از مرورگر کروم در نسخه جدید سامانه گلستان فراهم شد
امکان استفاده از مرورگر کروم در نسخه جدید سامانه گلستان فراهم شد
30مهر1396
با حکم رئیس دانشگاه، دکتر سید حمید خداداد حسینی در سمت رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه ابقاء شد.
رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد در سمت خود ابقاء شد
با حکم رییس دانشگاه، دکتر سید حمید خداداد حسینی در سمت رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه ابقاء شد.
29مهر1396
هفتمین فراخوان انتخاب مقالات و کتاب های برتر تالیف شده در زمینه پول و بانک
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تشویق و ترغیب پژوهشگران به خلق آثار علمی ماندگار در زمینه پول و بانک همزمان با هفته پژوهش برگزار می کند.
29مهر1396
اطلاعیه اهمیت ارزشیابی کیفیت تدریس به دانشجویان
اطلاعیه اهمیت ارزشیابی کیفیت تدریس به دانشجویان
اطلاعیه اهمیت ارزشیابی کیفیت تدریس به دانشجویان
26مهر1396
برگزاری دهمین دوره کارگاه آموزشی جستجو در پایگاه های علمی
دانشکده علوم انسانی دهمین دوره کارگاه آموزشی جستجو در پایگاه های علمی را برگزار می کند.
23مهر1396
جلسه معارفه گروه آموزشی مدیریت صنعتی
جلسه معارفه گروه آموزشی مدیریت صنعتی
23مهر1396
دوره آشنایی با کتابخانه مرکزی
دوره آشنایی با کتابخانه مرکزی
22مهر1396
جلسه معارفه گروه آموزشی توسعه و برنامه ریزی اقتصادی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ورودی 96
جلسه معارفه گروه آموزشی توسعه و برنامه ریزی اقتصادی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ورودی 96
16مهر1396
جلسه معارفه گروه آموزشی علوم اقتصادی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ورودی 96
جلسه معارفه گروه آموزشی علوم اقتصادی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
16مهر1396
دوره آموزشی ایمنی حریق و کمک های اولیه
دوره آموزشی ایمنی حریق و کمک های اولیه
15مهر1396
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری خانم رقیه ابدالی رشته مدیریت دولتی
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری خانم رقیه ابدالی رشته مدیریت دولتی
11مهر1396
لیست برنامه کلاسی گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی نیمسال اول 97-96
لیست برنامه کلاسی گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی نیمسال اول 97-96
5مهر1396
السلام علیک یااباعبدالله الحسین (ع)
السلام علیک یااباعبدالله الحسین (ع)
السلام علیک یااباعبدالله الحسین (ع)
4مهر1396
اطلاعیه انتخاب واحد با تاخیر دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
اطلاعیه انتخاب واحد با تاخیر دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
4مهر1396
اطلاعیه مجمع بین المللی رقابت پذیری و مشتری مداری در تراز جهانی
اطلاعیه مجمع بین المللی رقابت پذیری و مشتری مداری در تراز جهانی
4مهر1396
اطلاعیه مرکز رایانه در خصوص حساب کاربری مدرس برای دانشجویان
اطلاعیه مرکز رایانه در خصوص حساب کاربری مدرس برای دانشجویان
اطلاعیه مرکز رایانه در خصوص حساب کاربری مدرس برای دانشجویان
3مهر1396
تقويم دانشگاهی سال تحصيلی 97-96
تقويم دانشگاهی سال تحصيلی 97-96
29شهریور1396
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای علیرضا بخشی زاده رشته مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای علیرضا بخشی زاده رشته مدیریت بازرگانی
29شهریور1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای حمید رضا افشردی رشته مدیریت فناوری اطلاعات
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای حمید رضا افشردی رشته مدیریت فناوری اطلاعات
29شهریور1396
لیست برنامه کلاسی گروه های آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات نیمسال اول 97-96
لیست برنامه کلاسی گروه های آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات نیمسال اول 97-96
28شهریور1396
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای مهران محمدی رشته اقتصاد
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای مهران محمدی رشته اقتصاد
28شهریور1396
نشست مدیریتی با دکتر مهیار نوری افشار
نشست مدیریتی با دکتر مهیار نوری افشار
27شهریور1396
لیست برنامه کلاسی گروه آموزشی مدیریت صنعتی نیمسال اول 97-96
لیست برنامه کلاسی گروه آموزشی مدیریت صنعتی نیمسال اول 97-96
27شهریور1396
لیست برنامه کلاسی گروه آموزشی مدیریت دولتی نیمسال اول 97-96
لیست برنامه کلاسی گروه آموزشی مدیریت دولتی نیمسال اول 97-96
27شهریور1396
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای علیرضا حسین بیگی
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای علیرضا حسین بیگی
26شهریور1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای حسین حضرتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای حسین حضرتی
26شهریور1396
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای مجید حسنی
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای مجید حسنی
26شهریور1396
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری محمد امری
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری محمد امری
26شهریور1396
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد و دکتری
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد و دکتری
26شهریور1396
اطلاعیه انتخاب واحد با تاخیر
اطلاعیه انتخاب واحد با تاخیر
11شهریور1396
اطلاعیه بورس تحصیلی دانشگاه کره
اطلاعیه بورس تحصیلی دانشگاه کره
5شهریور1396
اطلاعیه چهلمین روز درگذشت دکتر منصور اعتصامی
اطلاعیه چهلمین روز درگذشت دکتر منصور اعتصامی
17مرداد1396
راهنمای فرآیند دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در سامانه جامع گلستان
راهنمای فرآیند دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در سامانه جامع گلستان
9مرداد1396
اطلاعیه تمدید سنوات مازاد تحصیلی دانشجویان دکتری ورودی مهر 1391
اطلاعیه تمدید سنوات مازاد تحصیلی دانشجویان دکتری ورودی مهر 1391/
25تیر1396
تقويم دانشگاهی سال تحصيلی 95-96
تقويم دانشگاهی سال تحصيلی 95-96
21تیر1396
اطلاعیه درگذشت جناب آقای دکتر منصور اعتصامی عضو هیات علمی دانشکده
اطلاعیه درگذشت جناب آقای دکتر منصور اعتصامی عضو هیات علمی دانشکده
12تیر1396
سمينار تخصصي نکات و مسايل کليدي در روش­هاي تامين مالي و پرداخت
سمينار تخصصي نکات و مسايل کليدي در روش­هاي تامين مالي و پرداخت
11تیر1396
برنامه امتحانی خرداد ماه 1396 دانشکده مدیریت و اقتصاد
برنامه امتحانی خرداد ماه 1396 دانشکده مدیریت و اقتصاد
24خرداد1396
پانزدهمین همایش ملی حسابداری به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید
پانزدهمین همایش ملی حسابداری به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید.
10خرداد1396
اطلاعیه ارزشیابی آموزشی و نحوه دریافت مجوز ورود به جلسه امتحان در نیمسال دوم 96-95
اطلاعیه ارزشیابی آموزشی و نحوه دریافت مجوز ورود به جلسه امتحان در نیمسال دوم 96-95
10خرداد1396
اطلاعیه اعطای بورس تحصیلی در مقاطع تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی 2018-2017
اطلاعیه اعطای بورس تحصیلی در مقاطع تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی 2018-2017
10خرداد1396
فرصت پژوهشی گروه خودروسازی سایپا در خصوص حمایت از تحقیقات و پایان نامه های دانشجویی
فرصت پژوهشی گروه خودروسازی سایپا در خصوص حمایت از تحقیقات و پایان نامه های دانشجویی
30اردیبهشت1396
کارگاه آموزشی جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی علمی
نهمین دوره کارگاه آموزشی جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی علمی ویژه دانشجویان و اعضای هیأت‌علمی
26اردیبهشت1396
سامانه ثبت‌نام دریافت هزینه بن نمایشگاه کتاب (اطلاعیه شماره 2)
نحوه دریافت هزینه ثبت نام یارانه‌ای بن کارت کتاب نمایشگاه بین‌المللی کتاب از سوی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه اعلام شد.
19اردیبهشت1396
مدرسه تابستانی "انرژی تجدید پذیر و توسعه "
مدرسه تابستانی "انرژی تجدید پذیر و توسعه " با همکاری دانشگاه های تربیت مدرس، تهران، فردوسی مشهد و فیلیپس ماربورگ در تابستان 1396 و در شهر ماربورگ آلمان برگزار خواهد شد.
16اردیبهشت1396
فرصت پژوهشی حمایت از پژوهش مشترک بین المللی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
فرصت پژوهشی حمایت از پژوهش مشترک بین المللی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
11اردیبهشت1396
اطلاعیه نحوه دریافت هزینه بن کارت کتاب به دانشجویان 1396
اطلاعیه نحوه دریافت هزینه بن کارت کتاب به دانشجویان 1396
6اردیبهشت1396
اطلاعیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه
اطلاعیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه
29فروردین1396
اجلاسیه نهایی کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره
اجلاسیه نهایی کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره
18بهمن1395
راه اندازی کانال اطلاع رسانی دانشکده مدیریت و اقتصاد در شبکه اجتماعی تلگرام
راه اندازی کانال اطلاع رسانی دانشکده مدیریت و اقتصاد در شبکه اجتماعی تلگرام
17بهمن1395
هشتمین دوره کارگاه آموزشی جستجو در پایگاه های اطلاعاتی
هشتمین دوره کارگاه آموزشی جستجو در پایگاه های اطلاعاتی
17بهمن1395
اطلاعیه انتخاب واحد با تاخیر دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
اطلاعیه انتخاب واحد با تاخیر دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
9بهمن1395
شیوه نامه پژوهشی مدیریت دوره تحصیل کارشناسی ارشد در 2 سال
شیوه نامه پژوهشی مدیریت دوره تحصیل کارشناسی ارشد در 2 سال
9بهمن1395
دوره آشنایی با کتابخانه مرکزی و مقررات پژوهشی
برگزاری مجدد دوره آشنایی با کتابخانه مرکزی و مقررات پژوهشی
4بهمن1395
اطلاعیه حمایت از پایان نامه و کسر خدمت سربازی شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران
طلاعیه حمایت از پایان نامه و کسر خدمت سربازی شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران
2بهمن1395
نشست علمی گروه توسعه و برنامه ریزی اقتصاد
گروه توسعه و برنامه ریزی اقتصاد برگزار می کند
18دی1395
نشست سیاست گذاری ملی کتابخانه های عمومی
گروه علم اطلاعات و دانش شناسی با همکاری نهاد کتابخانه های عمومی کشور برگزار می کند
14دی1395
قابل توجه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 96-95
قابل توجه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 96-95
14دی1395
لیست دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96 گروه های مدیریت
لیست دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96 گروه های مدیریت
12دی1395
برنامه امتحانات پایان ترم دانشکده مدیریت و اقتصاد
برنامه امتحانات پایان ترم دانشکده مدیریت و اقتصاد
12دی1395
اطلاعیه ارزشیابی آموزشی و نحوه دریافت مجوز ورود به جلسه امتحان در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95
پرینت مجوز حضور در جلسات امتحانی پایان ترم پس از ارزشیابی آموزشی امکانپذبر میباشد.
6دی1395
تقويم دانشگاهی سال تحصيلی 95-96
تقويم دانشگاهی سال تحصيلی 95-96
1دی1395
بازدید از کتابخانه ملی به مناسبت هفته پژوهش 1395
کتابخانه ملی ایران دارای 97 هزار مترمربع فضا بوده که در 8 طبقه بنا شده است و مهندسان ایرانی آن را معماری کرده‌اند و به نوعی معماری این کتابخانه از قدیم زیگورات ایرانی و معماری جدید الهام گرفته است.
24آذر1395
طرح پاسخ دهی به پرسشنامه
با توﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﺷـﺒﻬﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﯿﺰ اﻃﻼع از ﻣﯿﺰان آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻋﻠﻤﯽ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ، ﻣﺪﯾﺮان داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ/ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ،ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻼن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺗﺪوﯾﻦ و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ذﯾﻞ ﺑﺎرﮔﺰاري ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
16آذر1395
تور دیدار از کتابخانه ملی
کتابخانه دانشکده علوم انسانی با رویکرد ارتقای آگاهی همکاران و دانشجویان گرامی دانشکده از فضای کتابخانه ملی، مقدمات برگزاری توری چند ساعته را فراهم آورده است
15آذر1395
چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست در تاریخ 26 و 27 اردیبهشت ماه 1396 در دانشگاه تهران برگزار می گردد.
7آذر1395
اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن دﻓﺎﻋﯽ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
اولین همایش ملی سازمان دفاعی دانش بنیان در تاریخ چهارم و پنجم بهمن ماه 1395 در دانشگاه صنعتی مالک اشتر در برگزار می گردد.
3آذر1395
کنفرانس بین المللی مدیریت
اطلاعیه کنفرانس بین امللی مدیریت
19آبان1395
هجدهمین دوره آشنایی با کتابخانه مرکزی و مقررات پژوهشی دانشگاه
هجدهمین دوره آشنایی با کتابخانه مرکزی و مقررات پژوهشی دانشگاه آبان ماه 95 برگزار خواهد شد.
19مهر1395
برگزاری دوره ایمنی حریق و کمک های اولیه
دوره های ایمنی حریق وکمک های اولیه برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی های 1394و1395 روز شنبه مورخ 24/7/95 ساعت 17-13 در سالن شهید استاد مطهری دانشگاه برگزار می گردد.
17مهر1395
فراخوان انتخاب کتاب سال دانشگاه تربیت مدرس
در راستاي اجرای بند 8 سياست‌های پژوهشی بدين وسيله از اعضاي محترم هيأت علمی دانشگاه تربيت مدرّس دعوت می‌شود تا آثار تألیفی، تصنیفی و ترجمه‌ای خود را برای شرکت در انتخاب کتاب سال دانشگاه تربیت مدرس به مرکز نشر آثار علمی دانشگاه ارسال نمایند.
13مهر1395
اطلاعیه حمایت از طرح پژوهشی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
اعلام حمایت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی از طرح های پزوهشی دانشجویان و پژوهشگران
11مهر1395
روش استفاده از سهمیه اعتبار تکثیر و صحافی
دانشجویان با استفاده از کد اعتباری می توانند از سهمیه تکثیر خود در طول دوران تحصیل استفاده نمایند
10مهر1395
هفتمین کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه
هفتمین کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه ویژه دانشجویان ورودی جدید برگزار می گردد
5مهر1395
برنامه کلاسی نیمسال اول 1396-1395 رشته های مدیریت
برنامه کلاسی نیمسال اول 1396-1395 دانشکده مدیریت و اقتصاد
28شهریور1395
برگزاری مدرسه تابستانی مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار
دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪرﺳه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ و ﺗﻮﺳﻌه ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﺧﻠﯽ و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧه داﻧﺸﮕﺎه ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﻣﺎرﺑﻮرگ آﻟﻤﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس برگزار شد.
23شهریور1395
اطلاعیه مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور در خصوص همکاری در زمینه اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
اطلاعیه مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور
حمایت از طرح اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل
17شهریور1395
اطلاعیه مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم در خصوص همکاری علمی و پژوهشی با دانشگاه های آلمان
اﻋﺰام داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮي ﺑﺮاي ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ، ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ، ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر آﻟﻤـﺎن
8شهریور1395
اطلاعیه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حمایت از پایان نامه ها
اعلام حمایت مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حمایت از پایان نامه های دانشجویان
2شهریور1395
اطلاعیه اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران در خصوص حمایت از پایان نامه و رساله
اعلام حمایت از پایان نامه و رساله دانشجویان در بخش بازرگانی کشور
27تیر1395
نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس بانک و بیمه برگزار می‌گردد
نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس بانک و بیمه در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران از تاریخ 20 الی 23 تیرماه 1395 برگزار می‌گردد.
23تیر1395
برنامه کلاسی گروه مدرسی در ترم تابستان
برنامه کلاسی گروه مدرسی در ترم تابستان
15تیر1395
فرم درخواست مجوز خروج از کشور- سفرهای زیارتی و سیاحتی
دانشجويان متقاضی خروج از كشور می بایستی نسبت به دریافت و تکمیل فرم و تحویل آن به آموزش دانشکده اقدام نمایند
12تیر1395
اطلاعیه تمدید اعلام و ثبت نمرات نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94
اطلاعیه تمدید اعلام و ثبت نمرات نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94
8تیر1395
اطلاعیه در خصوص تمدید سنوات مازاد تحصیلی
به استناد بند 56 مصوبه 384 مورخ 1394/10/14 کمیسیون بررسی موارد خاص با تمدید سنوات مازاد تحصیلی حداکثر به مدت 3 ماه برای دانشجویان ارشد ورودی مهر 1392 (که بر حسب مورد نسبت به انجام تمدید تحصیلی برای دفاع از پایان‌نامه اقدام نموده اند) موافقت شده است.
31خرداد1395
اطلاعیه شماره 2 ارایه دروس مدرسی در ترم تابستانی سال95
اطلاعیه شماره 2 ارایه دروس مدرسی در ترم تابستانی سال95
31خرداد1395
پنج عضو هيات علمي دانشگاه در ميان پرتولیدترین محققان علوم انسانی کشور
اسامی سی نفر از پرتولیدترین محققان حوزه علوم انسانی کشور بر اساس نتایج به دست آمده از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اعلام شد.
25خرداد1395
اطلاعیه رفع نقص مدارک ثبت نامی دانشجویان ورودی سال 94
آن دسته از دانشجویان ورودی 94 كه مدارك ثبت‌نامی خود را در هنگام ثبت نام حضوری به صورت کامل ارائه ننموده‌اند در صورت عدم رفع نقص مدارك از انتخاب واحد آنان در نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 جلوگیری خواهد شد.
11خرداد1395
اطلاعیه ارایه دروس مدرسی در ترم تابستانی سال 95
گروه دروس مدرسی دانشکده علوم انسانی با شرایط زیر اقدام به برگزاری ترم تابستانی برای دانشجویان دکتری وکارشناسی ارشد دوره های روزانه ونوبت دوم می نماید.
11خرداد1395
ابلاغ آئین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی، دانشجویان دکتری 96-95 و پس از آن
آئین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی، دانشجویان دکتری 96-95 و پس از آن ابلاغ شد
9خرداد1395
دستورالعمل حمایت از رساله دکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
دستورالعمل حمایت از رساله دکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ابلاغ شد
5خرداد1395
اطلاعیه ارزشیابی آموزشی و نحوه دریافت مجوز ورود به جلسه امتحان در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94
اطلاعیه ارزشیابی آموزشی و نحوه دریافت مجوز ورود به جلسه امتحان در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 ابلاغ شد
5خرداد1395
شیوه نامه اجرایی ارزیابی جامع دوره دکتری دانشجویان دکتری 95-94
شیوه نامه اجرایی ارزیابی جامع دوره دکتری دانشجویان دکتری 95-94 ابلاغ شد
27اردیبهشت1395
برنامه امتحانی دروس مدرسی در نیمسال دوم 95 - 94
برنامه امتحانی دروس مدرسی در نیمسال دوم 95 - 94 اعلام شد
26اردیبهشت1395
تقويم دانشگاهی سال تحصيلی 95-96
تقويم دانشگاهی سال تحصيلی 95-96 اعلام شد
21اردیبهشت1395
شرایط و نحوه درخواست صدور مجوز خروج از کشور دانشجویان
شرایط و نحوه درخواست صدور مجوز خروج از کشور دانشجویان اعلام شد
19اردیبهشت1395
نحوه دریافت بن کارت خرید کتاب از نمایشگاه (اطلاعیه اول)
نحوه دریافت بن کارت خرید کتاب از نمایشگاه اعلام شد
13اردیبهشت1395
برگزاری نشست علمی گروه اقتصاد
برگزاری نشست علمی گروه اقتصاد با موضوع "سیاستگذاری اقتصادی و اقدامات عملی در راستای تحقق پاره ای از اهداف اقتصاد مقاومتی"
8اردیبهشت1395
شیوه‌نامه تمدید تحصیلی کارشناسی‌ارشد ورودی 94 و بعد از آن ابلاغ شد
شیوه‌نامه تمدید تحصیلی کارشناسی‌ارشد ورودی 94 و بعد از آن ابلاغ شد
17فروردین1395
اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی
اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی برگزار می‌شود
15فروردین1395
همایش سیاست‌های صنعتی ، تجاری و خدماتی در افق 1404
همایش سیاست‌های صنعتی ، تجاری و خدماتی در افق 1404 برگزار می‌گردد
15فروردین1395
زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه (برای آزمون دوره دکتری 96-1395)
زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه برای آزمون دوره‌های دکتری تخصصی سال 95-1394 اعلام شد
6بهمن1394
تقویم برنامه پژوهشی دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری اعلام شد
عطف به مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ ١٢/٠٧/١٣٩٤ تقویم برنامه پژوهشی دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری اعلام شد.
29دی1394
اطلاعيه انتخاب واحد با تأخير دانشجويان در نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94
اطلاعيه انتخاب واحد با تأخير دانشجويان در نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94 اعلام شد
23دی1394
تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394 اعلام شد
تقويم دانشگاهي و تقويم اعلام و ثبت نمرات نيمسال دوم سال تحصيلي 95-1394 مصوب جلسه پانزدهم ارديبهشت شوراي آموزشي دانشگاه مجددا براي اجرا اعلام شد.
22آذر1394