متن کامل خبر


 
اطلاعیه در خصوص هزینه کرد بودجه پشتیبانی پایان نامه و رساله

خلاصه خبر:

قابل توجه دانشجویان دانشکده حقوق
در خصوص هزینه کرد بودجه پشتیبانی پایان نامه و رساله، رعایت موارد ذیل برای دانشجویان الزامی است:

  1. قبل از خرید هر نوع تجهیزات و کتاب( فارسی ولاتین) مجوز خرید از معاون پژوهشی دانشکده اخذ گردد
  2. .پس از خرید تجهیزات و اموال غیرمصرفی نسبت به نصب برچسب اقدام و تحویل گیرند و تجهیزات مشخص گردد( این امر می بایست در سال مالی انجام شود).
  3. نمونه دستگاه و کتاب خریداری شده در گروههای مشابه دانشکده و یا دانشگاه موجود نباشد( در صورت نیاز و وجود دستگاه مشابه، اخذ مجوز از معاون پژوهشی الزامی است).

اداره پژوهش دانشکده حقوق

16 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 723