متن کامل خبر


 
برگزاری جلسه نمایندگان سازمان جهانی مالکیت فکری

خلاصه خبر: روز دوشنبه مورخ 29 شهریور 1395 ، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس میزبان نمایندگان سازمان جهانی مالکیت فکری بود.

روز دوشنبه مورخ 29 شهریور 1395 ، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس میزبان نمایندگان سازمان جهانی مالکیت فکری ، آقایان جو بردلی ( Joe Bradley) رئیس برنامه موسسه های دانشگاهی آکادمی وایپو و آقای دکتر پوشپندرا رای ( Pushpendra Rai) از کشور هندوستان، همچنین نمایندگان وزارت دادگستری از جمله جناب آقای دکتر میرحسینی مشاورمحترم وزیر داگستری بود.
موضوع جلسه ، بحث و بررسی پیرامون تواناییها و امکانات دانشگاه تربیت مدرس برای برگزاری دوره دکتری حقوق مالکیت فکری ، همچنین بیان نیازها و خواسته های دانشگاه از سازمان جهانی مالکیت فکری برای حمایت و پشتیبانی از برگزاری این دوره بود.
در ابتدای این جلسه که در محل اتاق شورای دانشگاه با حضور جناب آقای دکتر احمدی ریاست محترم دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، ابتدا جناب آقای دکتر احمدی در خصوص اهمیت موضوع حقوق مالکیت فکری در دانشگاه و ضرورت ارتقاء این رشته صحبت کردند و در ادامه آمادگی و تمایل خود را برای هر گونه همکاری با سازمان جهانی مالکیت فکری برای برگزاری دوره دکتری حقوق مالکیت فکری اعلام کردند.
در ادامه جناب آقای دکتر شهبازی نیا رئیس دانشکده حقوق ، به معرفی اجمالی دانشگاه و دانشکده حقوق پرداختند . سپس جناب آقای دکتر صادقی ، مدیر گروه حقوق مالکیت فکری توضیحات تکمیلی پیرامون رشته حقوق مالکیت فکری ارائه کردند . در ادامه نیز سرکار خانم دکتر صاحب، عضو هیأت علمی گروه حقوق مالکیت فکری در خصوص امتیازات دانشگاه تربیت مدرس برای میزبانی این دوره و همچنین نیازها و خواسته های دانشگاه از سازمان جهانی مالکیت فکری صحبت کردند .
در ادامه نمایندگان وایپو و نمایندگان دانشکده به طور دقیق تر و جزئی تر به بحث پیرامون شیوه های همکاری میان سازمان جهانی مالکیت فکری و دانشگاه برای ارتقاء سطح کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری و همچنین راه اندازی دوره دکتری حقوق مالکیت فکری پرداختند. . در نهایت نمایندگان سازمان جهانی مالکیت فکری و وزارت دادگستری از کتابخانه مرکزی و محوطه دانشگاه بازدید کردند .
مقصد بعدی این گروه ، دانشگاه شهید بهشتی بود که در کنار دانشگاه تربیت مدرس، به عنوان یکی دیگر از کاندیداهای میزبانی این دوره انتخاب شده است.

4 مهر 1395 / تعداد نمایش : 1950