متن کامل خبر


 
سخنرانی علمی با عنوان "کاربردهای برنامه‌ریزی تصادفی و بهینه‌سازی استوار در طراحی شبکه"

خلاصه خبر: دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها برگزار می‌کند: سخنرانی علمی با عنوان: کاربردهای برنامه‌ریزی تصادفی و بهینه‌سازی استوار در طراحی شبکه

کاربردهای برنامه‌ریزی تصادفی و بهینه‌سازی استوار در طراحی شبکه

دکتر احسان نیک‌بخش

استادیار مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس

دوشنبه 97/10/3

13:30-15:00

کلاس 219

22 آبان 1397 / تعداد نمایش : 123