متن کامل خبر


 
کتاب «گزارش اقتصاد اسلامی ایران» منتشر شد

خلاصه خبر: کتاب «گزارش اقتصاد اسلامی ایران» توسط انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس منتشر شد

 

نگارندگان:دکتر مرتضی عزتی
ویراستار: سید محمد حسن مصطفوی
چاپ اول: 1395
شمارگان: 1000+500
شابک: 978-964-6230-55-2

دریافت فایل کتاب

2 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 569