همایش‌ها


 

bullet همایش‌های برگزارشده

رديف عنوان همايش تاريخ برگزاري
1 اولين سمينار بازسازي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مهر ماه 1368
2 برگزاري مشترک کنگره بررسي انديشه‌هاي اقتصادي حضرت امام خميني (ره) با
موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره)
خرداد ماه 1371
3 اولين همايش «صنعت خودروسازي» با موضوع «سرمايه‌گذاري و توسعه» با مشارکت شرکت ايران خودرو ارديبهشت 1378
4 همايش ملي بررسي پديده قاچاق کالا و راه‌هاي پيشگيري از آن با مشارکت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران آذر ماه 1378
5 دومين همايش صنعت خودروسازي با موضوع «ساختار مناسب و توسعه» با مشارکت شرکت ايران خودرو دي‌ ماه 1378
6 اولين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي با مشارکت دانشگاه مفيد قم بهمن ماه 1378
7 دومين کنگره بررسي انديشه‌هاي اقتصادي حضرت امام خميني (ره) با مشارکت ستاد بزرگداشت يکصدمين سال ميلاد حضرت امام خميني (س) خرداد ماه 1379
8 اولين همايش دوسالانه اقتصاد ايران تحت عنوان بررسي چالشهاي اساسي اقتصاد ايران در دهه 1380 آذر ماه 1379
9 همايش يک روزه اقتصاد اسلامي با همکاري دانشگاه فردوسي مشهد دي‌ ماه 1379
10 همايش نگاهي نو به توسعه منطقه اي: بررسي عملکرد توسعه استان سيستان و بلوچستان با همکاري دفتر مطالعات توسعه محور شرق استانداري سيستان و بلوچستان ارديبهشت ماه 1380
11 همايش صنعت نساجي (فرصتها و تهديدها) مهر ماه 1380
12 دومين همايش دو سالانه اقتصاد اسلامي ( اقتصاد اسلامي و تحولات معاصر) آبان ماه 1380
13 دومين همايش دوسالانه اقتصاد ايران ( اصلاحات اقتصادي در ايران مباني نظري و برنامه عملي) مهر ماه 1381
14 همايش تأمين مالي کشاورزي، تجربه ها و درسها, به مناسبت هفتادمين سال تأسيس بانک کشاورزي با همکاري بانک کشاورزي خرداد ماه 1382
15 همايش نقش صنايع تبديلي، تکميلي وروستايي در توسعه بخش کشاورزي؛ با همکاري معاونت صنايع، عمران وتوسعه روستايي وزارت جهاد کشاورزي مرداد ماه 1382
16 سومين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي (نظريه اقتصاد اسلامي و عملکرد اقتصاد ايران) دي‌ ماه 1382
17 اولين دوره جشنواره اقتصاد اسلامي دي‌ ماه 1382
18 اولين همايش شهرداريها و اقتصاد شهري با همکاري سازمان همياري شهرداري‌هاي کشور خرداد ماه 1383
19 سومين همايش دوسالانه اقتصاد ايران (تاريخ اقتصادي: کليد فهم ساختار و تحول در اقتصاد ايران) آذر ماه 1383
20 همايش زمينه ها و موانع اجراي اقتصاد اسلامي آذر ماه 1383
21 دومين دوره جشنواره اقتصاد اسلامي آذر ماه 1383
22 همايش اقتصاد و انتخابات خرداد ماه 1384
23 همايش صندوق‌هاي قرض الحسنه، چالشها و فرصت‌ها ( بابلسر - دانشگاه مازندران ) مهر ماه 1384
24 چهارمين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي آبان ماه 1384
25 سومين جشنواره اقتصاد اسلامي آبان ماه 1384
26 همايش اقـتصاد سلامت و بيمه درمان آذر ماه 1384
27 همايش بين‌المللي بررسي انديشه‌هاي اقتصادي آيت‌الله شهيد صدر (دانشگاه مفيد) ارديبهشت ماه 1385
28 همايش اجراي عدالت اقتصادي اسلامي در ايران ارديبهشت ماه 1386
29 چهارمين همايش دو سالانه اقتصاد ايران با عنوان دولت و عدالت اقتصادي: ديدگاه‌ها، روش‌ها و عملكردها
 
آذر ماه 1386
30 پنجمين همايش دو سالانه اقتصاد اسلامي با عنوان دولت و بازار: نظريه اسلامي و تجربه ايران
 
آبان ماه 1386
31 همايش پول در اقتصاد اسلامي با تأکيد بر عملکرد نظام پولي - بانکي کشور خرداد ماه 1387
32 همايش ملي توسعه سرمايه گذاري در گردشگري آبان ماه 1387
33 ششمین همایش دوسالانه بین المللی اقتصاد اسلامی با عنوان توسعه با رویکرد اقتصاد اسلامی مهر ماه 1388
34 همایش اقتصاد سالامی و توسعه اردیبهشت ماه 1389
35 همکاری در ششمین همایش تجارت و اقتصاد الکترونیکی اردیبهشت ماه 1391
36 همایش چالشهای بازارهای مالی ایران و دیدگاه اقتصاد اسلامی مهر ماه 1391
37 هفتمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با عنوان کاربرد روش شناسی توحیدی در پویایی‌های نهادی بازار برای توسعه آذر ماه 1391
38 پنجمین همایش و جشنواره مالیاتهای اسلامی بهمن ماه 1391
39 همکاری در هفتمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی اردیبهشت ماه 1392
40 همایش آسیب شناسی نهادهای مالی در اقتصاد اسلامی آبان ماه 1392
41 هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با عنوان اخلاق در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران اردیبهشت ماه 1393
42 همکاری در هشتمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی مهر ماه 1393
43 نهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با عنوان "اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران" آذر ماه 1394
44 همایش برنامه ششم توسعه از دیدگاه اقتصاد اسلامی مهر ماه 1395