ارتباط با ما


 

آدرس


تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد
14115-316

تلفن


82883901 - 82883903

دورنگار


88008571

ایمیل


erc@modares.ac.ir

وب سایت


Eri.modares.ac.ir