اخبار و رویدادها


 
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: خانم زهره طاهری، گروه شیمی آلی
سنتز سیستم های آزول با واکنش حلقه افزایی نیتریل ایمین ها و دوقطبی دوستی های C=N , C=N , C=S , C=C
19خرداد1398
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای حمید رضا رحمانی، گروه شیمی معدنی
سنتز، مطالعه طيفي و بررسي خواص بيولوژيكي و نوري و شيمي فيزيكي تركيبات فسفونيك اسيد
19خرداد1398
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای علی اکبر احمدی، گروه شیمی آلی
بررسی محاسباتی و تجربی برخی از داروهای کلسترول و مروری بر دوظرفیتی‏های گروه 14
19خرداد1398
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم نازنین عباسی مقانکی، گروه شیمی فیزیک
حل معادله شرودینگر مستقل از زمان به کمک بی اسپلاین
24اسفند1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فرشته مصطفوی مرشت، گروه فیزیک ماده چگال
ساخت و بررسی نانوساختار دی کالکوژنیدهای عناصر فلزات واسطه جهت احیای هیدروژن
15اسفند1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مریم زارعی رحمت آبادی، گروه شیمی فیزیک
بررسی کارایی نانو رنگدانه های پلیمری به عنوان بازدارنده خوردگی
19اسفند1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم آیسان مجتهدی، گروه شیمی آلی
کاربرد دستگاه طیف‌سنجی جرمی در تشخیص انانتیومرها و در محیط کاملاً غیرکایرال و استفاده از آن در آموزش شیمی
17اسفند1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم ماندانا سادات حسینی، گروه فیزیک اتمی ومولکولی
ویژگیهای طیفی نور تقویت شده در محلول رنگینه آلی مبتنی بر نانو ذرات اکسید روی
20اسفند1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم کبری زارعی، گروه شیمی تجزیه
سنتز اکسید گرافن ومطالعه ی عملکرد آن در تصفیه ترکیبات کروم شش از آب
12اسفند1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: کامیار برکاتی، گروه فیزیک اتمی ومولکولی
ررسی انتقال بار در سلول‌های خورشیدی پروسکایتی مبتنی بر نانوساختارهای ترکیبی فرمامیدنیوم - متیل‌آمونیوم
20اسفند1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فاطمه رفیع زاده ماسوله، گروه شیمی معدنی
چارچوب هاي فلز-آلي براساس مشتقات تترازولي؛ سنتز، شناسايي و مطالعه ي كاربردهاي آن
16اسفند1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فاطمه حیدری کلشتری، گروه شیمی فیزیک
بررسی کارایی چسب های پلیمری در آند باتری های لیتیوم یون
20اسفند1397
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: خانم عاطفه روستا، گروه شیمی آلی
سنتز و شناسایی ترکیبات هتروسیکل دارای اسکلت کینولین و پیرازول بر مبنای واکنشهای چند جزئی
14اسفند1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای بهنام قریب، گروه شیمی معدنی
سنتز و شناسايي پليمرهاي فلز- آلي بر پايه ليگاندهاي تيازولي و مطالعات ساختاري آنها
10اسفند1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم الهام سنجری، گروه شیمی آلی
کاربرد 1-(2-آمینوفنیل)-3-فنیل¬تیواوره و مشتقات آن برای سنتز ترکیبات هتروسیکل تری¬آزابنزو [b]سیکلوپنتا[1m]فلوئورن-2(H1)-تیون از طریق واکنشهای چند جزئی
20اسفند1397
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای احمد ذلولی، گروه زمین شناسی مهندسی
ارزيابي تاثير ويژگيهاي سنگ شناسي بر زوال سنگهاي ساختماني گرانيتي در برابر تبلور نمك و انجماد - آب شدن
4اسفند1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای رامین اکرادی، گروه فیزیک گرایش: اتمی و مولکولی
تولید پالس های فوق کوتاه آتوثانیه از هارمونیک های مرتبه بالا در مولکول برومین با استفاده از نظریه تابعی چگالی وابسته زمانی
4اسفند1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم حمیده همتی کلی، گروه فیزیک جامدات
مطالعه حرکت و خصوصیات آماری شناگرهای کروی ژانوس
10بهمن1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای حسین زنگنه، گروه زمین شناسی تکتونیک
تحلیل ساختاری میدان نفتی سیری-A28- عنوان : با توجه به نقش سیستم¬های شکستگی در تکامل ساختار مخزنی این میدان
10بهمن1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای هاشم زندی لک، گروه زمین شناسی تکتونیک
بررسی شواهد اثر عملکرد کوهزایی ائوسیمرین در دره نسا، البرز مرکزی
10بهمن1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم زهرا سودمند، گروه زمین شناسی تکتونیک
تحلیل کرنش گرانیت میلونیتی ده زمان ، گستره کوه سرهنگی ، شمال باختر بلوک لوت
10بهمن1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم معصومه دولابی، گروه شیمی معدنی
سنتز ، شناسای و اصلاح نانو ساختارهای LaFeO3 با هدف بررسی کاربردهای کاتاليستی آن
10بهمن1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: فهیم دریکوند، گروه زمین شیمی آلی
كاربرد نانو كاتاليست های ابرپارامغناطيسی در محيط آمونيوم جهت تشكيل پيوند کربن-کربن
10بهمن1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای اکبر جعفر آذری خزینه، گروه زمین شناسی مهندسی
بررسي تاثير مواد افزودنی در استحكام و كاربری سنگ های مصنوعی توليد شده از سنگ های گرانيتی
10بهمن1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مریم باقری نژاد، گروه شیمی تجزیه
سنتز الكتروشيميايی چارچوب های فلز- آلي بر پايه نيكل و بررسی كاربرد آن ها سيستم های ذخيره انرژی الكتروشيميايی
10بهمن1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مهسا السادات جوادی، گروه شیمی تجزیه
سنتز نانوكلاسترهای فلزی در قالب پروتئين آلبومين سرم گاوی و استفاده از آن در سيستم های ذخيره انرژی الكتروشيميايی
10بهمن1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم منیره امامی نیگجه، گروه فیزیک ذرات بنیادی
آزمودن كانديدهای سياهچاله به وسيله تابش الكترومغناطيسی
10بهمن1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم نغمه وقایع نگار، گروه زمین شناسی
تاثير كاني شناسي و بافت بر روي خواص مهندسي و كاربري سنگ گرانيت.
10بهمن1397
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: خانم نسرین عبداللهی، گروه شیمی معدنی
سنتز و شناسایی چارچوب های فلز-آلی بر پایه لیگاندهای هبدرازیدی و مطالعه خولص ساختاری، لومینسانس، جذب و کاتالیست
10بهمن1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای بهزاد نقدی، گروه شیمی فیزیک
ديناميك الكتروني آتوثانيه اي سامانه هاي تك الكتروني تحت ليزرهاي تحريك -كاوش بسيار كوتاه شديد با استفاده از روش حالت‌هاي همدوس جفت شده
10بهمن1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم آرزو آشوری، گروه زمین شناسی پترولوژی
منشا و تحول ماگمايي سنگ هاي آتشفشاني نئوژن، شرق طالقان
10بهمن1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای علی منافی آذر، گروه زمین شناسی مهندسی
پيش بيني ميزان فرونشست در آبخوان دشت جنوب غربي تهران با استفاده از مدل هاي هوشمند
10بهمن1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم راضیه سلگی، گروه شیمی آلی
واكنش حدواسط هاي دوقطبي باسيانواولفين ها:سنتز سيستم هاي هتروسيكلي نيتروژن دار
10بهمن1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مجتبی حسن زاده، گروه شیمی تجزیه
مدل سازي فعاليت ضد سرطاني مشتقات آمينوكينوليني با استفاده از روش هاي خطي و غير خطي كمومتريكس
10بهمن1397
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: خانم هاله محب علی، گروه شیمی معدنی
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت هاي مغناطيسي اكسيدهاي فلزي از قبيل سريم اكسيد و هيبريد كردن آنها با پلي اكسو متالات هاي اصلاح شده جهت حذف اكسايشي گوگرد از منابع نفتي
10بهمن1397
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: قنبر ملک، گروه زمین شناسی مهندسی
ساخت وبکار گیری کاوشگر دینامیکی افقی HDCP) ) جهت تعیین مهندسی خاک های SP
10بهمن1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم غزال جوادیان، گروه شیمی تجزیه
سنتز نانومواد هيدروكسيدهای دوگانه لايه ای مس-آلومينيوم با تركيب بين لايه ای مولكول زيستی و جاذب های مشابه برای استخراج و حذف فلزات سنگين
10بهمن1397
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: خانم یاسین شبان گلی، گروه شیمی تجزیه
سنتز تعدادی از نانو ساختارهای هیدروکسیدهای دو گانه ی لایه ای کاتیون های واسطه وکاربرد آنها در سیستم های ذخیره کننده انرژی الکترو شیمیایی
10بهمن1397
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: خانم مونیکا جوهریان، گروه شیمی معدنی
چارچوب هاي فلز -آلي نانو متخلخل برپايه ي ليگاند پارافنيل دي آكريليك اسيد، سنتز، شناسايي وبررسي خواص وابسته به ساختار آنها
10بهمن1397
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای رضا اباذری، گروه شیمی معدنی
سنتز و شناسايي انواع تركيبات LDH و MIL با پتانسيل دارورساني در درمان سرطان و بررسي و مقايسه خواص فوتو كاتاليزوري نانو كامپوزيت هاي آنها با نانو اكسيدهاي فلزي و ساير تركيبات متخلخل رايج
3بهمن1397
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای حسین حسین، گروه فیزیک جامدات
بررسی خواص اپتو الکتریکی ومغناطیسی سولفیدهای فلزی چهار گانه در حضور عناصر مغناطیسی
3بهمن1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای احسان گودینی، گروه شیمی فیزیک
بررسي خواص ترموديناميكيپی نانوذرات طلا بر پايه تركيبات كربنی ( گرافيت و گرافن ) به روش شبيه سازی ديناميک ملكولی
3بهمن1397
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: خانم مریم شمسایی ، گروه شیمی تجزیه
روش ريز استخراج فاز جامد درون لوله اي بر پايه نانو كامپوزيت هاي پليمرهاي هادي و هيدروكسيدهاي دوگانه لايه اي
3بهمن1397
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای جوادیوسفیان، گروه شیمی تجزیه
طراحي و ساخت دستگاه اسپكترومتر فوتوترمال لنز جديد پرتو- متقاطع و كاربرد آن در مطالعه رفتار
3بهمن1397
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: خانم قمر سلامت، گروه ﺷﯿﻤﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺠﺰﯾﻪ
تهیه حلالهای درشت مولکول نانوساختار بر پایهی سورفکتنتها و ارزیابی کاربرد آنها در روشهای ریز استخراج مایع
26دی1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم نسترن حاجی حسینی، گروه رشته شیمی گرایش تجزیه
طراحی حسگر آرایه ای رنگ سنجی جهت تشخیص ترکیبات منفجره
26دی1397
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای ﻋﻤﺎر ﭼﺎﺑﻮک، گروه ﺷﯿﻤﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺠﺰﯾﻪ
ﺳﻨﺘﺰ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﻄﻪ ذرات ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﻧﺎﻧﻮ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ای آن
23دی1397
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای پیام عبدالعلیان، گروه شیمی معدنی
تهیه و شناسایی نانو چارچوب های فلز-آلی متخلخل جدید از لیگاندهای دی-سولفونیل دی بنزوئیک اسید با پتانسیل ذخیره گاز و 4و4کربوکسیلاتی آلیفاتیک و کاتالیزور
23دی1397
برگزاری دوره های آموزشی HSE (ایمنی)
زمان برگزاری دوره های آموزشی HSE (ایمنی) در سال 1397
21آبان1397
اطلاعیه تمدید مازاد تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی مهر 1394
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی مهر ماه سال 1394(موضوع تمدید سنوات مازاد تحصیلی)
21آبان1397
دفتعیات
3 مورد دفاعیات مهرماه 1397
29مهر1397
تور کتابخانه
اطلاعیه تور کتابخانه سال 1397
تور کتابخانه برای دانشجویان ارشد
17مهر1397
پایان نامه برتر سال 1396
انتخاب پايان نامه/ رساله برتر دانشجويي دانشکده علوم پایه
تحویل مستندات پژوهشی مستخرج از پایان نامه /رساله تا تاریخ 22 مهرماه 97 برای انتخاب پایان نامه / رساله برتر
14مهر1397
برنامه کلاس ها
برنامه هفتگی نیمسال اول 97-98
لیست کلاسهای دانشکده علوم پایه در نیمسال اول 97-98
27شهریور1397
اطلاعیه انتخاب واحد با تاخیر دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
دانشجویانی که به دلیل نقص پرونده آموزشی انتخاب واحد ننموده اند ، برای رفع نقص پرونده آموزشی اقدام نمایند تا در بازه زمانی 10 الی 11 مهر ماه برابر ضوابط انتخاب واحد خود را انجام دهند.
24شهریور1397
قرار گرفتن دانشگاه تربیت مدرس در جمع 500 دانشگاه برتر حوزه زمین شناسی در سال 2018
در رشته زمین شناسی در سال ۲۰۱۸ دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
7مرداد1397
دفاعیات شهریور ماه 1397
17 مورد دفاعیات شهریور ماه دانشکده علوم پایه
3مرداد1397
دفاعیات تیرماه 1397
16 مورد دفاعیات تیر ماه دانشکده علوم پایه
6تیر1397
معرفی اخبار مهم کانون پتنت ایران در حوزه‌های مختلف فناوری
نماینده کانون پتنت ایران به معرفی اخبار مهم این کانون در حوزه‌های مختلف فناوری پرداخت.
30خرداد1397
برنامه زمانبندی مصاحبه دکتری 97
برنامه زمانبندی مصاحبه علمی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1397 علوم پایه
برنامه زمانبندی مصاحبه علمی و تشکیل پرونده داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1397 دانشکده علوم پایه
29خرداد1397
تقويم آموزشی سال تحصيلي 98-97
قابل توجه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه: تقويم دانشگاهي و تقویم اعلام و ثبت نمرات سال تحصيلي 98-97
19خرداد1397
برنامه امتحانی دروس مدرسی در نیمسال دوم 97-96
برنامه امتحانی دروس مدرسی در نیمسال دوم 97-96
8خرداد1397
دفاعیات اردیبهشت 1397
6 مورد دفاعیات فروردین ماه دانشکده علوم پایه
22اردیبهشت1397
گزارش تعداد پايان نامه ها ورساله های مصوب و دفاع شده به تفكيك رشته
تعداد دفاعیات دانشكده علوم پايه در سال 1396
10اردیبهشت1397
نحوه دریافت هزینه بن کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب
معاونت پژوهشی و فناوری طی اطلاعیه‌ای نحوه دریافت هزینه بن کتاب از نمایشگاه بین‌المللی کتاب را منتشر کرد.
3اردیبهشت1397
دفاعیات فروردین 1397
1 مورد دفاعیات فروردین ماه دانشکده علوم پایه
20فروردین1397
دایر بودن کلیه کلاس های درس در هفته آخر اسفند 1396
دایر بودن کلیه کلاس های درس در هفته آخر اسفند 1396
20اسفند1396
دفاعیات اسفندماه 1396
13 مورد دفاعیات اسفندماه علوم پایه
9اسفند1396
اطلاعیه مدیریت آموزشی در خصوص امتحانات روز یکشنبه 8 بهمن ماه 1396
اطلاعیه مدیریت آموزشی در خصوص امتحانات روز یکشنبه 8 بهمن ماه 1396
8بهمن1396
دفاعیات علوم پایه
دفاعیات بهمن ماه 1396
24 مورد دفاعیات بهمن ماه دانشکده علوم پایه
3بهمن1396
دفاعیات علوم پایه
دفاعیات دیماه 1396
10 مورد دفاعیات دی ماه دانشکده علوم پایه
26آذر1396
دفاعیات علوم پایه
دفاعیات آذرماه 1396
یازده مورد دفاعیات آذرماه دانشکده علوم پایه
24آبان1396
دفاعیات دانشکده علوم پایه
دفاعیات آبانماه 1396
هشت مورد دفاعیات مربوط به ماه آبان
1آبان1396
بازدید هیأت دانشگاهی آلمان از دانشگاه تربیت مدرس
هیأتی متشکل از اساتید دانشگاه هومبولت آلمان هجدهم مهرماه ضمن بازدید از دانشگاه تربیت مدرس با اعضای هیأت علمی دانشکده علوم پایه دیدار و گفتگو کردند.
18مهر1396
برنامه زمانبندی کلاسهای ایمنی و دوره آموزشی کتابخانه در دانشکده علوم پایه
برگزاری دوره آشنایی با کتابخانه مرکزی ومقررات پژوهشی
10مهر1396
اطلاعیه در خصوص متقاضیان محترم ورود به دوره‌های دکتری تخصصی دانشکده علوم پایه
قابل توجه متقاضیان محترم ورود به دوره‌های دکتری تخصصی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
19اردیبهشت1396
فراخوان انتخاب کتاب سال دانشگاه تربیت مدرس
در راستاي اجرای بند 8 سياست‌های پژوهشی بدين وسيله از اعضاي محترم هيأت علمی دانشگاه تربيت مدرّس دعوت می‌شود تا آثار تألیفی، تصنیفی و ترجمه‌ای خود را برای شرکت در انتخاب کتاب سال دانشگاه تربیت مدرس به مرکز نشر آثار علمی دانشگاه ارسال نمایند.
13مهر1395
روش استفاده از سهمیه اعتبار تکثیر و صحافی
دانشجویان با استفاده از کد اعتباری می توانند از سهمیه تکثیر خود در طول دوران تحصیل استفاده نمایند
10مهر1395
برنامه کلاسی گروه مدرسی در ترم تابستان
برنامه کلاسی گروه مدرسی در ترم تابستان
15تیر1395
فرم درخواست مجوز خروج از کشور- سفرهای زیارتی و سیاحتی
دانشجويان متقاضی خروج از كشور می بایستی نسبت به دریافت و تکمیل فرم و تحویل آن به آموزش دانشکده اقدام نمایند
12تیر1395
اطلاعیه تمدید اعلام و ثبت نمرات نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94
اطلاعیه تمدید اعلام و ثبت نمرات نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94
8تیر1395
اطلاعیه شماره 2 ارایه دروس مدرسی در ترم تابستانی سال95
اطلاعیه شماره 2 ارایه دروس مدرسی در ترم تابستانی سال95
31خرداد1395
اطلاعیه رفع نقص مدارک ثبت نامی دانشجویان ورودی سال 94
آن دسته از دانشجویان ورودی 94 كه مدارك ثبت‌نامی خود را در هنگام ثبت نام حضوری به صورت کامل ارائه ننموده‌اند در صورت عدم رفع نقص مدارك از انتخاب واحد آنان در نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 جلوگیری خواهد شد.
11خرداد1395
اطلاعیه ارایه دروس مدرسی در ترم تابستانی سال 95
گروه دروس مدرسی دانشکده علوم انسانی با شرایط زیر اقدام به برگزاری ترم تابستانی برای دانشجویان دکتری وکارشناسی ارشد دوره های روزانه ونوبت دوم می نماید.
11خرداد1395
ابلاغ آئین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی، دانشجویان دکتری 96-95 و پس از آن
آئین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی، دانشجویان دکتری 96-95 و پس از آن ابلاغ شد
9خرداد1395
دستورالعمل حمایت از رساله دکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
دستورالعمل حمایت از رساله دکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ابلاغ شد
5خرداد1395
اطلاعیه ارزشیابی آموزشی و نحوه دریافت مجوز ورود به جلسه امتحان در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94
اطلاعیه ارزشیابی آموزشی و نحوه دریافت مجوز ورود به جلسه امتحان در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 ابلاغ شد
5خرداد1395
شیوه نامه اجرایی ارزیابی جامع دوره دکتری دانشجویان دکتری 95-94
شیوه نامه اجرایی ارزیابی جامع دوره دکتری دانشجویان دکتری 95-94 ابلاغ شد
27اردیبهشت1395
برنامه امتحانی دروس مدرسی در نیمسال دوم 95 - 94
برنامه امتحانی دروس مدرسی در نیمسال دوم 95 - 94 اعلام شد
26اردیبهشت1395
تقويم دانشگاهی سال تحصيلی 95-96
تقويم دانشگاهی سال تحصيلی 95-96 اعلام شد
21اردیبهشت1395
شرایط و نحوه درخواست صدور مجوز خروج از کشور دانشجویان
شرایط و نحوه درخواست صدور مجوز خروج از کشور دانشجویان اعلام شد
19اردیبهشت1395
نحوه دریافت بن کارت خرید کتاب از نمایشگاه (اطلاعیه اول)
نحوه دریافت بن کارت خرید کتاب از نمایشگاه اعلام شد
13اردیبهشت1395
مرحله دوم ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکزدوره‌های دکتری در دانشکده علوم پایه (اطلاعیه اول)
مرحله دوم ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکزدوره‌های دکتری در دانشکده علوم پایه (اطلاعیه اول)
4اردیبهشت1395
شیوه‌نامه تمدید تحصیلی کارشناسی‌ارشد ورودی 94 و بعد از آن ابلاغ شد
شیوه‌نامه تمدید تحصیلی کارشناسی‌ارشد ورودی 94 و بعد از آن ابلاغ شد
17فروردین1395
زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه (برای آزمون دوره دکتری 96-1395)
زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه برای آزمون دوره‌های دکتری تخصصی سال 95-1394 اعلام شد
6بهمن1394
تقویم برنامه پژوهشی دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری اعلام شد
عطف به مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ ١٢/٠٧/١٣٩٤ تقویم برنامه پژوهشی دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری اعلام شد.
29دی1394
اطلاعيه انتخاب واحد با تأخير دانشجويان در نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94
اطلاعيه انتخاب واحد با تأخير دانشجويان در نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94 اعلام شد
23دی1394
تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394 اعلام شد
تقويم دانشگاهي و تقويم اعلام و ثبت نمرات نيمسال دوم سال تحصيلي 95-1394 مصوب جلسه پانزدهم ارديبهشت شوراي آموزشي دانشگاه مجددا براي اجرا اعلام شد.
22آذر1394