سه‌شنبه 23 بهمن 1397 141

گردهمائی دانش آموختگان دانشکده حقوق

گردهمائی دانش آموختگان دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، در تاریخ چهارشنبه یکم اسفند ماه سال 1397، ساعت 15 الی 20 در سالن شهید مطهری دانشگاه برگزار می گردد.

 گردهمائی دانش آموختگان دانشکده حقوق