جدیدترین اخبار
کاهش تلفات رانندگی با اجرای نقشه راه‌ ایمنی راه‌های کشور در استان ها
با توجه به کمبود منابع مالی حوزه ایمنی راه‌ها ، تعامل ، همکاری و با رویکرد انجام اقدامات کم هزینه و موثر به ویژه در حوزه‌های مهندسی ایمنی ، اعمال مقررات و مدیریت تردد در دستور کار قرار گیرد . 4شهريور1398