مرتعداری


 

گروه مرتع‌داری دانشگاه تربیت مدرس در سال 1368 به‌منظور تأمین كادر هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مراكز تحقیقاتی كشور شروع بكار نمود. از بدو تأسیس در رشته مهندسی منابع طبیعی – مرتع‌داری در مقطع كارشناسی ارشد، دانشجو پذیرفته است.
گروه مهندسی مرتع‌داری با توجه به طرح جامع، جهت ارتقاء گروه به لحاظ آموزشی و پژوهشی، با ایجاد رشته‌های جدید و اتکا به روش‌های نوین جهت تحقیق و پژوهش در امر اكولوژی مرتع، مدیریت مرتع و احیاء مناطق خشك و نیمه‌خشک را مدنظر قرار داده است .